Danh Sách máy chủ

Naruto S440 10:00 16/7

Tính Năng Rúi Thẻ Ninja

RA MẮT TÍNH NĂNG MỚI RÚT THẺ NINJA

 

- Hôm nay game đã cập nhập chức năng mới tên là Rút Thẻ Ninja

 

- Thế Rút Thẻ Ninja là gì?: Hiểu đơn giản nó là đồ giám nơi bạn sưu tầm các thẻ bài của các ninja có trong game để tăng sức mạnh cho đội hình.

- Hướng dẫn có trong game:

 1. Tiêu hao Phiếu Chiêu Mộ có thể rút thẻ, Phiếu Chiêu Mộ Thường có thể nhận trong nhiệm vụ mỗi ngày.

 2. Mỗi khi tiêu hao 1 Phiếu Chiêu Mộ, có thể nhận 1 điểm Shop, điểm có thể đổi đạo cụ trong Shop.

 3. Kích hoạt Thẻ Bài Ninja, nhận tăng thuộc tính toàn quân; Tăng sao Thẻ Bài Ninja, thuộc tỉnh nhận chỉ tăng cho Ninja đó.

 4. Kích hoạt và tăng sao Thẻ Bài Ninja, sẽ nhận Nhẫn Hồn, căn cứ số Nhẫn Hồn có thể kích hoạt thuộc tính Đồ Giám và nhận thưởng đạo cụ.

 5. Đánh giá Ninja có 4 cấp bậc: A, S, SR, SSR, tương ứng Nhẫn Hồn ban đầu lần lượt là: 1, 2, 3, 4.

 6. Số Nhẫn Hồn 1-5 sao phân biệt Nhẫn Hồn ban đầu gấp 2, 3, 4, 5, 8 lần

 

- Hướng dẫn chi tiết về Rút Thẻ Ninja

 1. Hiện tại game có 2 loại Phiếu là Phiếu Chiêu Mộ Thường Phiếu Chiêu Mộ Lục Đạo. Được dùng để rút thẻ.

  + Phiếu Chiêu Mộ Thường được dùng ở Phần Chiêu Mộ Thường.

  + Còn Phiếu Chiêu Mộ Lục Đạo được dùng ở các Phần Chiêu Mộ Đặc Biệt được ra mắt trong thời gian nhất định.

 2. Làm sao để kiếm Phiếu Chiêu Mộ?

  + Phiếu Chiêu Mộ Thường có thể nhận từ Nhiệm Vụ Hằng Ngày (tối đa 2 Phiếu/ngày) và đổi từ Cửa Hàng Rút Thẻ. Bạn cũng có thể kiếm được từ các Sự Kiện đang có trong game cũng như đổi điểm trên Trang Chủ.

  + Phiếu Chiêu Mộ Lục Đạo có thể đổi trong Cửa Hàng Rút Thẻ.

 3. Vậy kích hoạt Thẻ Ninja sẽ được gì?

  + Đầu tiên là tăng chỉ số cho toàn quân như Vật/Huyễn Công, Vật/Huyễn Phòng, Tốc Độ và HP. Với mỗi Thẻ Ninja khác nhau sẽ tăng chỉ số khác nhau.

  + Tiếp theo là sẽ được nhận điểm Nhẫn Hồn. Khi đạt đủ số lượng Nhẫn Hồn nhất định sẽ được kích hoạt Chỉ Số Sưu Tầm. Các chỉ số này sẽ được cộng theo Phần Trăm. Ngoài ra, còn được nhận thêm các Phần Quà khi đạt đủ số lượng Nhẫn Hồn và khi nạp đơn đạt 5000 Vàng sẽ được nhận Phần Quà Đặc Biệt nằm bên phải.

 4. Có những cách nào để tăng số lượng Nhẫn Hồn?

  + Kích hoạt Thẻ Ninja.

  + Tăng sao Thẻ Ninja đã sở hữu. Khi tăng sao sẽ tốn số lượng Thẻ Ninja giống hệt nhất định để Nâng Sao.

 5. Thế Nâng Sao Thẻ Ninja ngoài Nhẫn Hồn còn được gì?

  + Thì chỉ số của Ninja đó sẽ được tăng lên và khi đạt đến số sao tối đa thì Ninja đó sẽ được tăng chỉ số đặc biệt.