Danh Sách máy chủ

Naruto S256 10:00 04/10

Giới thiệu nhẫn giả

- Danh sách 1 số nhẫn giả chú ý của game Naruto Lục Đạo :

1.  Momoshiki Otsutsuki

2.  Ay & Bee

3.  Chiriku

4.Obito & Zetsu

Còn nhiều tướng nữa sẽ cập nhật sau ....