Danh Sách máy chủ

Naruto S440 10:00 16/7

Sự Kiện Ưu Đãi Nạp Nhận Điểm Shop & Quà Nạp Mốc 22.11 - 1.12

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại

Sau đây hãy cùng xem sự kiện mới hấy dẫn cùng Muy nha

**************

 

+ Sự kiện nạp mốc tặng điểm đổi shop   

Thể thức tham gia : 

. Bắt đầu từ ngày 22.11 – 1.12

1. Khi nạp vào game 300k sẽ được tặng 500.000 điểm đổi shop

2. Khi nạp vào game 750k sẽ được tặng 1.000.000 điểm đổi shop

3. Khi nạp vào game 2.000k sẽ được tặng 1.000.000 điểm đổi shop

 

. Các mốc nạp tính theo thể thức tích lũy

. Các thắc mắc liên hệ page để giải đáp thắc mắc

 

+ Sự kiện nạp thẻ tích lũy nhận quà :

 Thể thức tham gia : 

+ Bắt đầu từ ngày 22.11 – 1.12

+ Nạp thẻ trực tiếp & đổi xu sẽ được tính vào sự kiện này

+ Sự kiện nạp tích lũy , sau khi đạt hãy ib về page cung cấp thông tin nhận thưởng

 

Phần quà của sự kiện : 

Mốc 750.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 13 x6

+ Tộc Văn & Vòng Sáng x1

+ Túi Quà Huyết kế x1

+ Mảnh chiến thần x50

+ Cánh tùy chọn x5

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x2.000

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x40 ( 12.000 exp )

+ Vàng x200.000

+ Lễ Kim x200.000

 

Mốc 1.500.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 14 x6

+ Tộc Văn & Vòng Sáng x1

+ Túi Quà Huyết kế x1

+ Mảnh chiến thần x50

+ Cánh tùy chọn x10

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x3.000

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x60 ( 12.000 exp )

+ Vàng x200.000

+ Lễ Kim x200.000

 

Mốc 3.000.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 14 x6

+ Tộc Văn & Vòng Sáng x1

+ Túi Quà Huyết kế x1

+ Mảnh chiến thần x100

+ Cánh tùy chọn x15

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x5.000

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x80 ( 12.000 exp )

+ Vàng x200.000

+ Lễ Kim x200.000

 

Mốc 6.000.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 15 x6

+ Tộc Văn & Vòng Sáng x1

+ Túi Quà Huyết kế x1

+ Mảnh chiến thần x100

+ Cánh tùy chọn x15

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x5.000

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x100 ( 12.000 exp )

+ Vàng x200.000

+ Lễ Kim x200.000

+ Danh Hiệu Nhất Niệm Vĩnh Hằng