Danh Sách máy chủ

Naruto 270 10:00 17/01

Sự Kiện Tuần Mới Quỹ Ninja Trở Lại

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng đến với sự kiện tuần này

Quỹ Ninja

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi tích nạp Vàng kích hoạt Quỹ Ninja

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Kích hoạt Naruto cần 2500 Vàng, Sasuke cần 5000 Vàng, Sakura cần 10000 Vàng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Nuôi cấp Ninja càng cao, Vàng trả lễ càng nhiều

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi ngày sẽ có lượng thực phẩm được bán ở Nhà Nấu Ăn, người chơi có 2 lần miễn phí và 3 lần làm mới Vàng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Có 4 loại thực phẩm, mỗi thực phẩm mang lượng Exp trưởng thành khác nhau

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trứng 5 Exp giá 50 Vàng, Sushi 10 Exp giá 100 Vàng, Tôm 20 Exp giá 200 Vàng, Cá 40 Exp giá 400 Vàng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Ngoài ra mỗi khi tích nạp 1000 Vàng sẽ nhận được lễ bao thực phẩm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sau khi kết thúc thời gian nuôi Ninja căn cứ theo cấp trưởng thành phát Vàng qua thư

Nhẫn Giả Tập Kết Lệnh

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện Nạp Vàng sẽ nhận được Danh Nhẫn Lục (mỗi 10 Vàng tương đương 10 DNL)

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Danh Nhẫn Lục dùng để thay thế Vàng mua ở giá Thấp Nhất

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Rất nhiều Tướng được bán ở sự kiện này sẽ giúp các bạn nâng sức mạnh rất nhiều

 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Ngoài ra Danh Nhẫn Lục còn có thể mua các vật phẩm đặc biệt tại Shop Danh Nhẫn Lục, mỗi ngày sẽ làm mới vật phẩm bán.

 

Đập Trứng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện, mỗi ngày nhận 1 Búa miễn phí, nhận thưởng trong trứng, có thể dùng Vàng mua Búa giá 100 Vàng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifCó tất cả 9 Trứng tương ứng với 9 phần thưởng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifCó thể đập nhanh tất cả Trứng với giá 800 Vàng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSau khi đập trứng sẽ nhận được KẹoHuy Chương

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifThu thập đủ 6 Huy Chương có thể tiến hành Khiêu Chiến Thưởng Lớn

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifNgoài ra Kẹo còn dùng để mua vật phẩm tại Shop Kẹo

TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Liên Tục mỗi ngày sẽ nhận được thêm Vàng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sau khi kết thúc sự kiện nhận thủ công Vàng.

VIP TRẢ LỄ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua vật phầm tùy theo cấp độ  VIP.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi ngày nhận 1 phần thưởng khác nhau, tổng 5 ngày nhận.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Nếu người chơi mua sau có thể yên tâm vì thời gian sự kiện sẽ kéo dài khi nhận đủ.

Thập Vĩ Tặng Quà

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian hoạt động người chơi Tích Luỹ Nạp có thể nhận được quà và cơ hội mua gói vật phẩm giá trị

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-8.png

Nhất Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 500 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-9.png

Nhị Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 1000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-10.png

Tam Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 2000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-11.png

Tứ Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 5000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-12.png

Ngũ Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 10000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-13.png

Lục Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 20000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-14.png

Thất Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 40000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-15.png

Bát Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 60000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-16.png

Cửu Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 80000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-17.png

Thập Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 100000 Vàng để kích hoạt

SALE TRANH MUA

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện người chơi có thể mua các vật phẩm với giá rẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSau khi hết thời gian đếm ngược sẽ làm mới vật phẩm bán.

VUI VẺ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMỗi ngày nhận 50 điểm vui vẻ, tích lũy nạp thẻ nhận thêm điểm vui vẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ, sau khi mở nhận trực tiếp vào túi.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/4%2844%29.jpg

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/5%2843%29.jpg

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/6%2844%29.jpg

TỬU QUÁN LÀNG LÁ

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí Vàng hoặc Lễ Kim sẽ tích lũy điểm.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tiêu phí liên tục 5 ngày, ngày  6 nhận thủ công.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tiêu phí đạt mốc nhận thưởng trực tiếp qua thư. 

NẠP TRANH MUA

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giảm giá, ngoài ra còn có các đạo cụ nhận miễn phí.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Đạo cụ số lượng bán giới hạn sau khi bán hết không thể mua nữa.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sự kiện chỉ có thể dùng Vàng để tham gia.