Danh Sách máy chủ

Naruto 275 10:00 08/03

Sự Kiện Tuần Mới Hấp Dẫn 11/07 - 15/07

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng đến với sự kiện tuần này

Gia Tộc

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian hoạt động mỗi ngày tích lũy đạt mốc tương ứng mở 4 đại gia tộc Hyuga, Uzumaki, Uchiha, Otsutsuki, Senju nhận Huyết Kế

https://narutotocchien.com/uploads/files/image(16).png

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMỗi Gia Tộc sẽ nhận được phần thưởng khác nhau, mỗi ô sẽ nhận phần thưởng và điểm khác nhau

  • Điểm dùng để đổi trang bị ở Shop

 

 

CỔ VỰC TẦM BẢO

KHO BÁU

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Quay vòng quay Kho Báu nhận quà hiển thị trên vòng quay.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi lần quay Kho Báu sẽ nhận được điểm đổi vật phẩm giá trị.

LÀNG LÁ 100 NGÀY

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện người chơi Nạp Đơn đạt mốc chỉ định sẽ nhận được  Vàng tặng thêm phát qua thư.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMỗi mốc chỉ có thể nhận 1 lần.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/10%2841%29.jpg

TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Liên Tục mỗi ngày sẽ nhận được thêm Vàng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sau khi kết thúc sự kiện nhận thủ công Vàng.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/3%2848%29.jpg

VIP TRẢ LỄ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua vật phầm tùy theo cấp độ  VIP.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi ngày nhận 1 phần thưởng khác nhau, tổng 5 ngày nhận.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Nếu người chơi mua sau có thể yên tâm vì thời gian sự kiện sẽ kéo dài khi nhận đủ.

SALE TRANH MUA

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện người chơi có thể mua các vật phẩm với giá rẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSau khi hết thời gian đếm ngược sẽ làm mới vật phẩm bán.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/5%2846%29.jpg

Dám Đổi Dám Tặng

Trong thời gian sự kiện người chơi nạp tiền và tiêu phí đạt mốc sẽ nhận được nhận thưởng

 

Hộp Bách Biến

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện người chơi dùng Vàng để mua Hộp Bách Biến ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm

+ Ma Hộp Bảo

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-37.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-38.png

+ Ma Hộp Pháp Khí

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-39.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-40.png

+ Sương Hỏa

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-41.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-42.png

+ Linh Phong Trang Sức

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-43.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-44.png

+ Linh Phong Trang Bị

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-45.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-46.png

+ Xích Nguyệt:

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-47.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-48.png

NHANH TAY LẸ MẮT

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí sẽ tích lũy điểm mua gói vật phẩm và nhận vật phẩm miễn phí.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/6%2847%29.jpg

NẠP TRANH MUA

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giảm giá, ngoài ra còn có các đạo cụ nhận miễn phí.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Đạo cụ số lượng bán giới hạn sau khi bán hết không thể mua nữa.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sự kiện chỉ có thể dùng Vàng để tham gia.


KỲ TRÂN BẢO THÁP

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifBắt đầu từ tầng thấp nhất mỗi lần trúng thưởng sẽ điểm sáng phần thưởng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSau khi nhận tất cả phần thưởng ở tầng hiện tại sẽ mở tầng tiếp theo.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSố tầng càng cao phần thưởng càng phong phú.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/7%2847%29.jpg

CÂY RUNG TIỀN

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game và Tiêu Phí sẽ nhận được lượt tưới cây.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tùy vào Level của cây sẽ nhận trả lễ 5 ngày.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Cây level 1 trả lễ 5000 Vàng.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Cây level 2 trả lễ 18000 Vàng.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Cây level 3 trả lễ 35000 Vàng.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/10%2833%29.jpg