Danh Sách máy chủ

Naruto S440 10:00 16/7

Sự Kiện Tuần Mới 11/06 - 15/06

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng đến với sự kiện tuần này

QUAY SỐ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Điều kiện quay số cần trong sự kiện Nạp 400 Vàng và VIP 3 mới có thể tham gia.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Quay Số nhận Vàng lời hơn số Vàng tiêu.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/9%2844%29.jpg

GIA TỘC

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian hoạt động mỗi ngày tích lũy đạt mốc tương ứng mở 4 đại gia tộc Hyuga, Uzumaki, Uchiha, Otsutsuki, Senju nhận Huyết Kế

https://narutotocchien.com/uploads/files/image(16).png

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMỗi Gia Tộc sẽ nhận được phần thưởng khác nhau, mỗi ô sẽ nhận phần thưởng và điểm khác nhau

  • Điểm dùng để đổi trang bị ở Shop

 

 

KHO BÁU

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Quay vòng quay Kho Báu nhận quà hiển thị trên vòng quay.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/1%2855%29.jpg

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi lần quay Kho Báu sẽ nhận được điểm đổi vật phẩm giá trị.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/2%2851%29.jpg

TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Liên Tục mỗi ngày sẽ nhận được thêm Vàng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sau khi kết thúc sự kiện nhận thủ công Vàng.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/3%2848%29.jpg

VIP TRẢ LỄ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua vật phầm tùy theo cấp độ  VIP.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi ngày nhận 1 phần thưởng khác nhau, tổng 5 ngày nhận.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Nếu người chơi mua sau có thể yên tâm vì thời gian sự kiện sẽ kéo dài khi nhận đủ.


VĨ THÚ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện người chơi Nạp Tích Lũy đạt mốc sẽ nhận được phần quà miễn phí, có thể dùng Vàng để mua Lễ Bao thêm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/6%2846%29.jpg

SALE TRANH MUA

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện người chơi có thể mua các vật phẩm với giá rẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSau khi hết thời gian đếm ngược sẽ làm mới vật phẩm bán.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/5%2846%29.jpg

NHANH TAY LẸ MẮT

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí sẽ tích lũy điểm mua gói vật phẩm và nhận vật phẩm miễn phí.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/6%2847%29.jpg

NẠP TRANH MUA

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giảm giá, ngoài ra còn có các đạo cụ nhận miễn phí.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Đạo cụ số lượng bán giới hạn sau khi bán hết không thể mua nữa.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sự kiện chỉ có thể dùng Vàng để tham gia.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/7%2849%29.jpg

ĐẬP TRỨNG

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện, mỗi ngày nhận 1 Búa miễn phí, nhận thưởng trong trứng, có thể dùng Vàng mua Búa giá 100 Vàng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifCó tất cả 9 Trứng tương ứng với 9 phần thưởng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifCó thể đập nhanh tất cả Trứng với giá 800 Vàng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSau khi đập trứng sẽ nhận được KẹoHuy Chương

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifThu thập đủ 6 Huy Chương có thể tiến hành Khiêu Chiến Thưởng Lớn

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifNgoài ra Kẹo còn dùng để mua vật phẩm tại Shop Kẹo