Danh Sách máy chủ

Naruto S440 10:00 16/7

Sự Kiện Top Nạp Liên Sever Out Game Từ Ngày 9/7 - 28/7

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại

Cùng đón sự kiện Nạp Liên Sever  Từ Ngày 9.7 - 28.

**************

 

Sự Kiện Nạp Liên Sever :

Cách tham gia sự kiện :

+ Từ Ngày 9.7 - 28.7

+ Nạp thẻ trực tiếp & đổi xu sẽ được tính điểm ở sự kiện

+ Các nhẫn giả đạt trong top 1 – 10 sẽ nhận phần thưởng ( tối thiểu 2.000.000 điểm )

+ Mốc nạp tích lũy sẽ nhận khi đạt mốc

+ Bảng Xếp Hạng : https://www.narutolucdao.com/bang-xep-hang-event-dua-top

 

1 . Qùa Top Nạp Liên Sever :

Top 1 : 

+ Ngọc Vương Cấp 15 x6

+ Phiếu chiêu mộ thường x 2.500

+ Mảnh dị giới x100.000

+ Ngọc Tinh x2.500

+ Đá Vương Giả x2.500

+ Ngọc Thất Lạc 2.500

+ Pháp Khí Thăng Cấp Phù 2.500

+ Đá Hồn x2.500

+ Nguyên liệu thông dụng giác tỉnh vật chủ x300

 

 Top 2 : 

+ Ngọc Vương Cấp 14 x6

+ Phiếu chiêu mộ thường x 1.500

+ Mảnh dị giới x60.000

+ Ngọc Tinh x1.500

+ Đá Vương Giả x1.500

+ Ngọc Thất Lạc x1.500

+ Pháp Khí Thăng Cấp Phù x1.500

+ Đá Hồn x1.500

+ Nguyên liệu thông dụng giác tỉnh vật chủ x150

 

 Top 3 : 

+ Ngọc Vương Cấp 13 x6

+ Phiếu chiêu mộ thường x 1.000

+ Mảnh dị giới x30.000

+ Ngọc Tinh x1.000

+ Đá Vương Giả x1.000

+ Ngọc Thất Lạc x1.000

+ Pháp Khí Thăng Cấp Phù x1.000

+ Đá Hồn x1.000

+ Nguyên liệu thông dụng giác tỉnh vật chủ x100

 

 Top 4 – 6  : 

+ Ngọc Vương Cấp 12 x6

+ Phiếu chiêu mộ thường x 500

+ Mảnh dị giới x20.000

+ Ngọc Tinh x500

+ Đá Vương Giả x500

+ Ngọc Thất Lạc x500

+ Pháp Khí Thăng Cấp Phù x500

+ Đá Hồn x500

+ Nguyên liệu thông dụng giác tỉnh vật chủ x60

 

 Top 7 – 10  : 

+ Ngọc Vương Cấp 11 x6

+ Phiếu chiêu mộ thường x 500

+ Mảnh dị giới x15.000

+ Ngọc Tinh x500

+ Đá Vương Giả x500

+ Ngọc Thất Lạc x500

+ Pháp Khí Thăng Cấp Phù x500

+ Đá Hồn x500

+ Nguyên liệu thông dụng giác tỉnh vật chủ x30

 

Gói Qùa Tích Nạp Liên Sever :

 Mốc 1.500.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Cấp 14 x6

+ Cánh tùy chọn x10

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x3.000

+ Danh Vọng x500.000

+ Áo Nghĩa x500.000

 

 Mốc 3.000.000 Điểm Tích Lũy

+ Ngọc Vương Cấp 14 x6

+ Cánh tùy chọn x10

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x3.000

+ Danh Vọng x500.000

+ Áo Nghĩa x500.000

+ Lễ Bao Hoàn Mỹ x5.000

 

Mốc 6.000.000 Điểm Tích Lũy

+ Ngọc Vương Cấp 15 x6

+ Cánh tùy chọn x16

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x5.000

+ Danh Vọng x500.000

+ Áo Nghĩa x500.000

+ Lễ Bao Hoàn Mỹ x5.000

 

Mốc 12.000.000 Điểm Tích Lũy

+ Ngọc Vương Cấp 15 x6

+ Cánh tùy chọn x36

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x5.000

+ Danh Vọng x1.000.000

+ Áo Nghĩa x1.000.000

+ Lễ Bao Hoàn Mỹ x5.000

 

Mốc 20.000.000 Điểm Tích Lũy

+ Ngọc Vương Cấp 15 x6

+ Cánh tùy chọn x36

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x5.000

+ Danh Vọng x2.000.000

+ Áo Nghĩa x2.000.000

+ Lễ Bao Hoàn Mỹ x10.000