Danh Sách máy chủ

Naruto 419 12:00 20/2

Sự Kiện Tích Lũy Nạp Từ 18.10 - 1.11 & Và Sự Kiện 20.10

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại

Sau đây hãy cùng xem sự kiện mới hấy dẫn cùng MuyMuy nha

**************

 

+ Sự kiện nạp tặng 500.000 điểm nhân ngày 20.10

Thể thức tham gia : 

. Bắt đầu từ ngày 18.10 – 27.10

. Khi nạp vào game 8k vàng ( 200.000 xu )

. Sẽ được tặng 500.000 điểm đổi quà ở chu kỳ nạp

. Liên hệ về page để nhận quà

 

 

 

+ Sự kiện nạp thẻ tích lũy nhận quà :

 Thể thức tham gia : 

+ Bắt đầu từ ngày 18.10 – 1.11

+ Nạp thẻ trực tiếp & đổi xu sẽ được tính vào sự kiện này

+ Sự kiện nạp tích lũy , sau khi đạt hãy ib về page cung cấp thông tin nhận thưởng

 

Phần quà của sự kiện : 

Mốc 1: 500.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 13 x6

+ Thẻ ngân lượng cấp 10 x999

+ Pháp khí thăng cấp phù x500

+ Lõi thần khí x500

+ Cánh tùy chọn x5

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x1.000

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x10 ( 12.000 exp )

 

Mốc 2: 1.500.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 14 x6

+ Thẻ ngân lượng cấp 10 x999

+ Pháp khí thăng cấp phù x1.000

+ Lõi thần khí x1.000

+ Cánh tùy chọn x10

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x2.000

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x20 ( 12.000 exp )

 

Mốc 3 : 3.000.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 14 x6

+ Thẻ ngân lượng cấp 10 x999

+ Pháp khí thăng cấp phù x2.000

+ Lõi thần khí x2.000

+ Cánh tùy chọn x15

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x3.000

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x30 ( 12.000 exp )

 

Mốc 4 : 6.000.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 15 x6

+ Thẻ ngân lượng cấp 10 x999

+ Pháp khí thăng cấp phù x2.000

+ Lõi thần khí x2.000

+ Cánh tùy chọn x30

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x5.000

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x40 ( 12.000 exp )

 

Mốc 5 : 12.000.000 tích lũy

+ Ngọc Vương Giả Cấp 15 x6

+ Thẻ ngân lượng cấp 10 x999

+ Pháp khí thăng cấp phù x5.000

+ Lõi thần khí x5.000

+ Cánh tùy chọn x30

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x5.000

+ Huyết Kế : S – Từ Lực x50 ( 12.000 exp )