Danh Sách máy chủ

Naruto 436 10:00 18/6

Sự Kiện Tháng 6 Chào Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi

Hoạt động 1: 

 

 

- Nội dung chi tiết:

  1. Người chơi mỗi ngày nạp thẻ mốc tương ứng nhận thêm vàng trả lại. Liên tục nạp 5 ngày nhận thêm 80% vàng tặng thêm. Tất cả vàng tặng thêm sau 24h hoạt động kết thúc sẽ nhận thủ công. Chú ý: Chưa nạp liên tục đủ 5 ngày không thể nhận thêm 80%.

 

Hoạt động 2:

 

- Nội dung chi tiết:

 Cấp vip tương ứng sẽ được mua , mua bằng vàng hoặc lễ kim

 

Hoạt động 3:

 

 

Hoạt động 4:

 

- Nội dung chi tiết:

 1. Trong sự kiện này , việc tiêu thụ hàng ngày tích lũy đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tệp tin , mỗi ngày tập tin chỉ nhận được 1 phần thưởng một lần , tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00

 

Hoạt động 5:

 

- Nội dung chi tiết:

1. Đổi hộp tự do, hộp ấn thạch khác nhau cho ra ấn thạch khác nhau (Không hạn chế lần mở hộp).

2. Mỗi ngày mở hộp ấn thạch có thưởng ấn thạch thêm, cách ngày làm mới (Tính theo hộp đơn độc).

3. Mở các loại hộp tổng tích lũy nhận hộp thưởng tích lũy Bách biến ma hộp.

 

Hoạt động 6:

 

 

 

- Nội dung chi tiết:

Trong sự kiện này, Nạp Đơn đạt mốc nhất định nhận lễ bao tương ứng, chỉ được chọn 1 trong 4 loại mốc nhận thưởng, nhận lễ bao xong sự kiện kết thúc.

 

Hoạt động 7:

 

 

- Nội dung chi tiết:

 1. 5 ngày đầu event người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim có thể chuyển đổi thanh điểm ( 1 điểm = 1 vàng / lễ kim )

2.Tích lũy điểm có thể chế tạo món ăn , mỗi khi chế tạo xong 1 món ( độ hoàn thành 100% ) , có thể nhận quà phản lễ của món ăn này ( quà phản lễ phát qua thư )

3. Món ăn có 4 loại sau khi chế tạo xong có thể mở quyền chế tạo món kế tiếp

4. Ngày thứ 6 có thể căn cứ tinh trạng tiêu phí 5 ngày để nhận phản lễ . Lưu ý : phản lễ ngày thứ 6 nhận thủ công , ngày thứ 6 sẽ ko ghi chép nhật ký tiêu phí

 

Hoạt động 8:

 

 

- Nội dung chi tiết:

1. Mua Pet, nhận thêm 500 Thuốc.

 2. Nạp Vàng nhận LB Nạp và miễn phí rút thưởng.

 3. Mỗi nạp 1000 Vàng nhận 1 LB Nạp, lặp lại nhận.

 4. Mỗi 500 Vàng nhận 1 lần rút thưởng, lặp lại rút.

 5. Thuốc để thắp sáng lửa, lửa để thắp sáng Bí.

 6. Thắp sáng lượng Bí khác nhau, nhận Vàng khác nhau.

 7. Lửa Xanh: ngẫu nhiên thắp sáng 5-50 Bí.

 8. Lửa Lam:  ngẫu nhiên thắp sáng 10-100 Bí.

 9. Lửa Đỏ: ngẫu nhiên thắp sáng 20-500 Bí.

 

Hoạt động 9 :

 

 

- Nội dung chi tiết:

 1. Tích lũy nạp đạt mức nhất định, nhận thưởng [Sách] tương ứng, mỗi mức thưởng hạn nhận 1 lần.

 2. Tích lũy tiêu mỗi đạt 4000 vàng, nhận 1 lần rút thưởng [Tặng tiêu], mở ngẫu nhiên nhận 0~10 [Tinh hồn], LB có thể lặp lại nhận. Phần thưởng nhận được trong [Đại chiến ngũ ảnh] và [Tặng tiêu] nhận nhiều Sách hoặc Tinh Hồn, đều hiển thị ở [Người may mắn]. Phần thưởng nhận được trong [Đại chiến ngũ ảnh] và [Tặng tiêu] đều là ngẫu nhiên, không may mắn có thể không được gì cả.

 3. Tiêu [Sách] ở [Đại chiến ngũ ảnh] gọi sách thuộc tỉnh đánh quái, sau khi diệt nhận [Tinh hồn], và tự động làm mới ra quái sau (Sách không đủ có thể dùng Vàng bù, 100 vàng = 1 Sách).

 4. Người chơi tiêu 1000 Vàng tiến hành 10 liên kích, trong quá trình giết quái tự động làm mới và tiếp tục tấn công cho đến 10 liên kích tiêu xong.

 5. Sau khi diệt quái lượng chỉ định, nhận thưởng diệt tích lũy.

 6. Vàng, bạc làm mới tính năng, dùng để làm mới Quái, tiêu Vàng làm mới dễ dàng ra quái hiếm, sau khi làm mới sẽ reset máu quái hiện tại.

 7. ở [Shop Ngũ Ảnh] tiêu [Tinh hồn] đổi các loại đạo cụ, và Ninja mới [Baryon Naruto] đợi bạn chiêu mộ.

 8. Sạu khi diệt quái lượng chỉ đinh, nhận thưởng diệt tích lũy.

 9. Vàng, Bạc làm mới tính năng, dùng để làm mới Quái, tiêu Vàng làm mới đặc biệt

 

Hoạt động 10 :

 

 

- Nội dung chi tiết:

Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định , nhận trả lễ vàng .

Note :

 Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần

 Vàng trả lễ sẽ phát qua thư

 Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nhiệm VIP

 

Hoạt động 11 :