Danh Sách máy chủ

Naruto S440 10:00 16/7

Sự Kiện Out Game Kỳ 8.10 Nhận Ngay Minato Cửu Vĩ

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Lục Đạo

Cùng đón sự kiện hấp dẫn cùng Maruko nha

**************

 

+ Sự kiện tích lũy nhận thưởng  :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày  8.10 đến 12.10 nạp đạt các mốc tương ứng sẽ nhận phần thưởng 

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện 

+ Đủ sẽ nhận full phần thưởng từ sự kiện này 

 

Phần quà của sự kiện :

 

Gói 1 : 500.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x 150

2. Lễ Kim x 200.000 + Vàng x 200.000

3. Ngọc thất lạc x500 

4. Đá vương giả x500

5. Hộp huy chương cao cấp x2

6. Cánh tùy chọn x1

7. Phiếu chiêu mộ thường x50

8. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

9. Đá tăng cấp thiên phú x200

10. Túi quà huyết kế x1 

11. Ninja Minato Cửu Vĩ x1 ( Hoặc 1 ninja bất kỳ 500.000 Điểm ) 

 

Gói 2 : 1.250.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x 150

2. Lễ Kim x 300.000 + Vàng x 300.000

3. Ngọc thất lạc x500 

4. Đá vương giả x500

5. Hộp huy chương cao cấp x5

6. Cánh tùy chọn x2

7. Phiếu chiêu mộ thường x100

8. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

9. Đá tăng cấp thiên phú x300

10. Túi quà huyết kế x1 

 

Gói 3 : 2.500.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x150

2. Lễ Kim x 500.000 + Vàng x 500.000

3. Ngọc thất lạc x500 

4. Ngọc thất lạc x500 

5. Hộp huy chương cao cấp x10

6. Cánh tùy chọn x5

7. Phiếu chiêu mộ thường x100

8. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

9. Đá tăng cấp thiên phú x500

10. Túi quà huyết kế x1 

 

Gói 4 : 5.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x150

2. Lễ Kim x 500.000 + Vàng x 500.000

3. Ngọc thất lạc x500

4. Đá vương giả x500

5. Hộp huy chương cao cấp x20

6. Cánh tùy chọn x5

7. Phiếu chiêu mộ thường x150

8. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

9. Đá tăng cấp thiên phú x500

10. Túi quà huyết kế x1 

 

Gói 5 : 10.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x150

2. Lễ Kim x 500.000 + Vàng x 500.000

3. Ngọc thất lạc x500 

4. Đá vương giả x500

5. Hộp huy chương cao cấp x20

6. Cánh tùy chọn x5

7. Phiếu chiêu mộ thường x200

8. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

9. Đá tăng cấp thiên phú x500

10. Túi quà huyết kế x1 

 


+ Shop đổi quà

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 8.10 – 12.10

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện ( ib page giải đáp )

+ Hoàn trả 250% Vàng 

 

+ Vật Phẩm có thể đổi : 

* Phiếu chiêu mộ thường x100 ( 250.000 điểm ) 

 

 

 

 

- Mảnh chiến thần x 20 ( 250.000 điểm )

- Áo Nghĩa x 50.000 ( 100.000 điểm )

- Lực hoạt động x 10.000 ( 250.000 điểm )

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x2000( 500.000 điểm ) 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x999 ( 500.000 điểm ) 

- Đá tăng cấp trang bị x 200 (250.000 điểm)

- Đá tăng cấp trang sức x 200 (250.000 điểm) 

- Đá tẩy luyện thiên phú x50 ( 250.000 điểm )

- Đá nâng cấp tộc văn x 500 (250.000 điểm )

- Quân lương thần phẩm x200 ( 100.000 điểm ) 

- 2 cánh tùy chọn ( 500.000 điểm )

- 8 cánh tùy chọn ( 2.500.000 điểm )

- 18 cánh tùy chọn ( 5.000.000 điểm )

- 36 cánh tùy chọn ( 10.000.000 điểm )

 

- Huyết kế:Trần Độn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Phất Độn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Khắc Long Nhãn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Bạch nhãn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Từ Độn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Blaze Release x1 ( 200.000 điểm ) 

 


- Pet : Blue Eyes White Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : La'eeb ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue Eyes Ultimate Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue-Eyes Chaos MAX Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Dragonmaid Sheou ( 250.000 điểm )

- Pet : Stardust Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Branded Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Starry Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Gear Reactor Dragon ( 300.000 điểm )

-------------------------

- Trang Bị cũ đã ra mắt bất kỳ  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amegakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sakura ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunagakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Reanimated ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amenonuhoko ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Pain ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amulet  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Guren   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunfire  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Yaksa   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Moonlit  ( 500.000 điểm ) 6 món

------------------------------

- Trang Sức Amegakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sakura ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sunagakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Reanimated ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amenonuhoko ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Pain ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amulet  ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Guren  ( 700.000 điểm) 8 món

- Trang Sức Sunfire   (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Yaksa  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Moonlit  (700.000 điểm ) 8 món

------------------------------

+ Tướng có thể đổi ( giới hạn 5 tướng )

- Summer Kushina 500.0000 Điểm