Danh Sách máy chủ

Naruto 436 10:00 18/6

Sự Kiện Nạp Liên Sever Từ Ngày 23.9 - 7.10

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Tốc Chiến

Cùng đón sự kiện nạp liên sever cùng Maruko

**************

 

1. Sự kiện nạp liên sever

Cách tham gia sự kiện :

+ Từ ngày 23.9 đến 7.10

+ Nạp thẻ trực tiếp & đổi xu sẽ được tính tham gia ở sự kiện

+ Các nhẫn giả đạt trong top 1 – 10 sẽ nhận phần thưởng

+ Mốc nạp tích lũy nhận khi đạt đủ điều kiện

+ Bảng Xếp Hạng : https://www.narutolucdao.com/bang-xep-hang-event-dua-top

* Lưu Ý : Nhẫn giả trong top 10 phải đạt 1.500.000 điểm mới nhận quà từ sự kiện

Quà sự kiện

 

 

 

Top 1 : 

+ Ngọc Vương Cấp 15 x12

+ Tướng Minato Cửu Vĩ

+ Cánh Magikey Fiend x25

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 1

+ Phiếu chiêu mộ thường x 3.000

+ Áo Nghĩa x 5.000.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 1.000.000

 

Top 2 : 

+ Ngọc Vương Cấp 14 x12

+ Tướng Minato Cửu Vĩ

+ Cánh Magikey Fiend x20

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 2

+ Phiếu chiêu mộ thường x 2.500

+ Áo Nghĩa x 3.000.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 500.000

 

Top 3 : 

+ Ngọc Vương Cấp 13 x12

+ Tướng Minato Cửu Vĩ

+ Cánh Magikey Fiend x15

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 3

+ Phiếu chiêu mộ thường x 2.000

+ Áo Nghĩa x 1.500.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 500.000

 

Top 4 – 6  : 

+ Ngọc Vương Cấp 12 x12

+ Tướng Minato Cửu Vĩ

+ Cánh Magikey Fiend x10

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 4

+ Phiếu chiêu mộ thường x 1.500

+ Áo Nghĩa x 1.000.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 500.000

 

Top 7 – 10  : 

+ Ngọc Vương Cấp 11 x12

+ Tướng Minato Cửu Vĩ

+ Cánh Magikey Fiend x5

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 5

+ Phiếu chiêu mộ thường x 1.000

+ Áo Nghĩa x 500.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 500.000

 

 

 

 

2. Tích Lũy Nhận Quà

 

Mốc 2.000.000 Điểm Tích Lũy

+ Danh Hiệu Độc Cô Cầu Bại x1

+ Vàng 200.000 +Lễ Kim 200.000

+ Ngọc Vương Cấp 13 x6

+ Hộp Huy Chương x10

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x 5.000

+ Phiếu chiêu mộ thường x 500

 

 

Mốc 6.000.000 Điểm Tích Lũy

+ Danh Hiệu Soái Ca Ngôn Tình x1

+ Vàng 200.000 +Lễ Kim 200.000

+ Ngọc Vương Cấp 14 x6

+ Hộp Huy Chương x20

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x 5.000

+ Phiếu chiêu mộ thường x 1.000

 

Mốc 12.000.000 Điểm Tích Lũy

+ Danh Hiệu Cường Giả x1

+ Vàng 200.000 +Lễ Kim 200.000

+ Ngọc Vương Cấp 15 x6

+ Hộp Huy Chương x40

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x 5.000

+ Phiếu chiêu mộ thường x 1.000

 

Mốc 20.000.000 Điểm Tích Lũy

+ Danh Hiệu Mỹ Nhân x1

+ Vàng 200.000 +Lễ Kim 200.000

+ Ngọc Vương Cấp 15 x12

+ Hộp Huy Chương x50

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x 5.000

+ Phiếu chiêu mộ thường x 2.000