Danh Sách máy chủ

Naruto 406 10:00 28/11

Sự Kiện Nạp Liên Sever Mừng Lễ Quốc Khánh 2.9

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Lục Đạo 

Cùng đón sự kiện hấp dẫn cùng Maruko nha

**************

 

+ Sự kiện nạp liên sever :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 29.8 đến 7.9

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện nạp liên sever

+ Nhẫn giả đặt từ top 1 – 10 sẽ nhận phần thưởng

+ link bảng xếp hạng : https://www.narutolucdao.com/bang-xep-hang-event-dua-top

=> Lưu ý : điểm tối thiểu ở sự kiện phải đạt 1.000.000 sẽ nhận phần quà

 

Top 1 : 

+ Ngọc Vương Cấp 15 x12

+ Tướng Bất Kì x1 

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 1

+ Hoàn trả 300% Vàng Nạp

+ Lễ bao hoàn mỹ x 50.000

+ Áo Nghĩa x 2.000.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 500.000

 

Top 2 : 

+ Ngọc Vương Cấp 14 x12

+ Tướng Bất Kì x1 

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 2

+ Hoàn trả 200% Vàng Nạp

+ Lễ bao hoàn mỹ x 50.000

+ Áo Nghĩa x 1.500.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 400.000

 

Top 3 : 

+ Ngọc Vương Cấp 13 x12

+ Tướng Bất Kì x1 

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 3

+ Hoàn trả 150% Vàng Nạp

+ Lễ bao hoàn mỹ x 40.000

+ Áo Nghĩa x 1.000.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 300.000

 

Top 4-6 : 

+ Ngọc Vương Cấp 12 x12

+ Tướng Bất Kì x1 

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 2

+ Hoàn trả 100% Vàng Nạp

+ Lễ bao hoàn mỹ x 30.000

+ Áo Nghĩa x 700.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 200.000

 

Top 7-10 : 

+ Ngọc Vương Cấp 11 x12

+ Tướng Bất Kì x1 

+ LB Xếp Hạng Nạp loại 5

+ Hoàn trả 100% Vàng Nạp

+ Lễ bao hoàn mỹ x 30.000

+ Áo Nghĩa x 500.000

+ LB Thức Tỉnh Áo Nghĩa x 100.000

 

                    ------------------------------------------

 Mốc 2.000.000 Điểm nhận các phần thưởng sau :

+ 2 Tướng có giá trị 500.000 ở sự kiện đổi quà

+ Vàng 500.000 + Lễ kim 500.000

+  Ngọc Vương Cấp 12 x6

+ Lễ bao hoàn mỹ x 10.000

+ Hộp huy chương cao cấp x10

+ Tộc văn thăng cấp x2000

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x1000

 

 Mốc 5.000.000 Điểm nhận các phần thưởng sau :

+ 2 Tướng có giá trị 500.000 ở sự kiện đổi quà

+ Vàng 500.000 + Lễ kim 500.000

+  Ngọc Vương Cấp 13 x6

+ Lễ bao hoàn mỹ x 10.000

+ Hộp huy chương cao cấp x20

+ Tộc văn thăng cấp x2000

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x5000

 

Mốc 10.000.000 Điểm nhận các phần thưởng sau :

+ 4 Tướng có giá trị 500.000 ở sự kiện đổi quà

+ Vàng 1.000.000 + Lễ kim 1.000.000

+  Ngọc Vương Cấp 14 x6

+ Lễ bao hoàn mỹ x 10.000

+ Hộp huy chương cao cấp x20

+ Tộc văn thăng cấp x2000

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x5000

 

Mốc 20.000.000 Điểm nhận các phần thưởng sau :

+ 4 Tướng có giá trị 500.000 ở sự kiện đổi quà

+ Vàng 1.000.000 + Lễ kim 1.000.000

+  Ngọc Vương Cấp 15 x6

+ Lễ bao hoàn mỹ x 20.000

+ Hộp huy chương cao cấp x20

+ Tộc văn thăng cấp x5000

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x10.000

 

Mốc 30.000.000 Điểm nhận các phần thưởng sau :

+ 6 Tướng có giá trị 500.000 ở sự kiện đổi quà

+ Vàng 2.000.000 + Lễ kim 2.000.000

+  Ngọc Vương Cấp 15 x12

+ Lễ bao hoàn mỹ x 20.000

+ Hộp huy chương cao cấp x50

+ Tộc văn thăng cấp x10.000

+ Tiềm năng hoàn cực phẩm x10.000