Danh Sách máy chủ

Naruto S253 10:00 15/09

Sự Kiện Mới Phòng Chiêm Tinh

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này với sự xuất hiện của sự kiện mới Phòng Chiêm Tinh

PHÒNG CHIÊM TINH

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện hoàn thành nhiệm vụ để nhận được Quẻ Bói

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifQuẻ Bói dùng để chơi mini game (khi không đủ Quẻ Bói có thể dùng Vàng mua 50 Vàng)

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMỗi vòng có thể lật tối đa 5 thẻ bài, lần lượt tiêu hao 1 2 3 thẻ bài

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifNgoài ra khi thu thập đủ chòm sao còn được nhận thêm điểm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifĐiểm dùng để đổi đạo cụ ở Shop và ở Bảng Xếp Hạng

MÈO TRẢ LỄ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận Lễ Bao đăng nhập.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi ngày Nạp đạt mốc Vàng tương ứng sẽ nhận Lễ Bao tương ứng và tư cách mua đạo cụ, 0h làm mới.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tích lũy Nạp đạt 10000 Vàng, nhận Đại Lễ Bao tích lũy Nạp.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi toàn server Nạp đạt 500 Vàng ưu đãi 1%, tối đa 80%.


CHỢ THẦN BÍ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua các loại vật phẩm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi có thể Làm Mới vật phẩm bán và làm mới giá bán vật phẩm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong Chợ Thần Bí có 5 loại Shop, mỗi Shop bán các loại vật phẩm khác nhau.

Shop Ninja

Shop Pet

Shop Trang Bị

Shop Trang Sức

Shop Đạo Cụ

Vàng mà người chơi tiêu trong sự kiện sẽ được tích điểm dùng để đổi vật phẩm ở Shop Điểm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/9%2840%29.jpg

MÈO CHIÊU TÀI

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game  sẽ kích hoạt Mèo

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt 1 lần nhận trả lễ 5 ngày.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Nạp 1 Lần 40000 nhận cả 3 Mèo.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/1%2854%29.jpg

QUÀ VIP

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifNgười chơi có thể dùng Vàng để mua các gói Lễ Bao tùy vào cấp VIP.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/2%2850%29.jpg

MUA THEO NHÓM

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Báo Danh Mua vật phẩm, càng nhiều người báo danh vật phẩm thì giá vật phẩm càng giảm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Báo Danh thành công không trừ Vàng hay Lễ Kim.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sau khi hết thời gian Báo Danh Mua người chơi có thể mua vật phẩm với giá hiển thị ở sự kiện.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/3%2843%29.jpg

VUI VẺ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMỗi ngày nhận 50 điểm vui vẻ, tích lũy nạp thẻ nhận thêm điểm vui vẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ, sau khi mở nhận trực tiếp vào túi.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/4%2844%29.jpg

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/5%2843%29.jpg

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/6%2844%29.jpg

TẶNG LỄ

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp 1 Lần sẽ nhận được Lễ Bao Vàng tặng thêm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Sau khi nhận Lễ Bao hoạt động sẽ kết thúc.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/7%2848%29.jpg

TỬU QUÁN LÀNG LÁ

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí Vàng hoặc Lễ Kim sẽ tích lũy điểm.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tiêu phí liên tục 5 ngày, ngày  6 nhận thủ công.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tiêu phí đạt mốc nhận thưởng trực tiếp qua thư. 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/5%2844%29.jpg