Danh Sách máy chủ

Naruto 406 10:00 28/11

Sự Kiện Ingame Kỳ 28.9 - 2.10

Hoạt động 1: 

 

- Nội dung chi tiết:

1. Người chơi mỗi ngày nạp thẻ mốc tương ứng nhận thêm vàng trả lại. Liên tục nạp 5 ngày nhận thêm 80% vàng tặng thêm. Tất cả vàng tặng thêm sau 24h hoạt động kết thúc sẽ nhận thủ công. Chú ý: Chưa nạp liên tục đủ 5 ngày không thể nhận thêm 80%.

 

Hoạt động 2:

 

- Nội dung chi tiết:

1. Mua Pet, nhận thêm 500 Thuốc.

2. Nạp Vàng nhận LB Nạp và miễn phí rút thưởng.

3. Mỗi nạp 1000 Vàng nhận 1 LB Nạp, lặp lại nhận.

4. Mỗi 500 Vàng nhận 1 lần rút thưởng, lặp lại rút.

5. Thuốc để thắp sáng lửa, lửa để thắp sáng Bí.

6. Thắp sáng lượng Bí khác nhau, nhận Vàng khác nhau.

7. Lửa Xanh: ngẫu nhiên thắp sáng 5-50 Bí.

8. Lửa Lam:  ngẫu nhiên thắp sáng 10-100 Bí.

9. Lửa Đỏ: ngẫu nhiên thắp sáng 20-500 Bí.

 

Hoạt động 3:

 

- Nội dung chi tiết:

1. Tích lũy nạp đạt mức nhất định, nhận thưởng [Sách] tương ứng, mỗi mức thưởng hạn nhận 1 lần.

2. Tích lũy tiêu mỗi đạt 4000 vàng, nhận 1 lần rút thưởng [Tặng tiêu], mở ngẫu nhiên nhận 0~10 [Tinh hồn], LB có thể lặp lại nhận. Phần thưởng nhận được trong [Đại chiến ngũ ảnh] và [Tặng tiêu] nhận nhiều Sách hoặc Tinh Hồn, đều hiển thị ở [Người may mắn]. Phần thưởng nhận được trong [Đại chiến ngũ ảnh] và [Tặng tiêu] đều là ngẫu nhiên, không may mắn có thể không được gì cả.

3. Tiêu [Sách] ở [Đại chiến ngũ ảnh] gọi sách thuộc tỉnh đánh quái, sau khi diệt nhận [Tinh hồn], và tự động làm mới ra quái sau (Sách không đủ có thể dùng Vàng bù, 100 vàng = 1 Sách).

4. Người chơi tiêu 1000 Vàng tiến hành 10 liên kích, trong quá trình giết quái tự động làm mới và tiếp tục tấn công cho đến 10 liên kích tiêu xong.

5. Sau khi diệt quái lượng chỉ định, nhận thưởng diệt tích lũy.

6. Vàng, bạc làm mới tính năng, dùng để làm mới Quái, tiêu Vàng làm mới dễ dàng ra quái hiếm, sau khi làm mới sẽ reset máu quái hiện tại.

7. ở [Shop Ngũ Ảnh] tiêu [Tinh hồn] đổi các loại đạo cụ, và Ninja mới [Uzumaki Boruto] đợi bạn chiêu mộ.

8. Sau khi diệt quái lượng chỉ đinh, nhận thưởng diệt tích lũy.

9. Vàng, Bạc làm mới tính năng, dùng để làm mới Quái, tiêu Vàng làm mới đặc biệt

 

Hoạt động 4 :

 

- Nội dung chi tiết:

 Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định, nhận trả lễ vàng

Note:

 Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần

 Vàng trả lễ sẽ phát qua thư

 Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nhiệm VIP

 

Hoạt động 5: 

 

- Nội dung chi tiết:

Cấp vip tương ứng sẽ được mua , mua bằng vàng hoặc lễ kim

 

Hoạt động 6 :

 

- Nội dung chi tiết:

1. Hoạt động có 10 mục, cần tích lũy nạp thẻ để kích hoạt.

2. Tích lũy nạp thẻ đạt tiêu chuẩn sẽ kích hoạt thưởng miễn phí và quyền mua lễ bao

3. Mỗi thưởng miễn phí kích hoạt xong chỉ nhận 1 lần.

 

Hoạt động 7 :

 

- Nội dung chi tiết:

Trong sự kiện này, việc tiêu thụ hàng ngày đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tập tin, mỗi tập tin được chỉ nhận được một phần thưởng một lần, tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00.

 

Hoạt động 8 :

 

- Nội dung chi tiết:

Trong sự kiện này, Nạp Đơn đạt mốc nhất định nhận lễ bao tương ứng, chỉ được chọn 1 trong 4 loại mốc nhận thưởng, nhận lễ bao xong sự kiện kết thúc.

 

Hoạt động 9 :

 

- Nội dung chi tiết:

1. 5 ngày đầu event người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim có thể chuyển đổi thanh điểm ( 1 điểm = 1 vàng / lễ kim )

2.Tích lũy điểm có thể chế tạo món ăn , mỗi khi chế tạo xong 1 món ( độ hoàn thành 100% ) , có thể nhận quà phản lễ của món ăn này ( quà phản lễ phát qua thư )

3. Món ăn có 4 loại sau khi chế tạo xong có thể mở quyền chế tạo món kế tiếp

4. Ngày thứ 6 có thể căn cứ tinh trạng tiêu phí 5 ngày để nhận phản lễ . Lưu ý : phản lễ ngày thứ 6 nhận thủ công , ngày thứ 6 sẽ ko ghi chép nhật ký tiêu phí

 

Hoạt động 10 :

 

- Nội dung chi tiết:

1. Từ tầng thấp nhất, mỗi rút trúng 1 phần thưởng, sẽ điểm sáng phần thưởng biểu tượng đạo cụ đó đều được điểm sáng, sẽ leo lên 1 tầng, đồng thời nhận thưởng thu thập tầng tương ứng.

2. Số tầng càng cao, thưởng càng phong phú, sau khi rút trúng thưởng tầng cao nhất, hoạt động kết thúc.

 

Hoạt động 11 :

 

- Nội dung chi tiết:

1.Trong thời gian hoạt động hoan thành nv hằng ngày nhận sao may mắn

2.Người chơi có thể dùng lần miễn phí hoặc tiêu Vàng tiến hành quay may mắn

3.Mỗi ngày có 3 lần miễn phí , mỗi ngày 0h làm mới số lần , không cộng dồn

4.Lần miễn phí người chơi có thể dùng hết , có thể dùng quay ( 1 lần quay = 100 vàng )

5.Mỗi lần quay ngẫu nhiên nhận số sao may mắn tương ứng bên vòng quay, số sao may mắn có phân biệt âm dương

6.Bấm tiếp tục game , nếu sao may mắn là số dương sẽ tăng , rút số âm sẽ giảm

7.Bấm nhận thưởng , nhận thưởng tương ướng với số hiện thị bên trái , kết thúc lần quay hiẽn tại

8.Số sao may mắn khác nhau tương ứng với thưởng đá khác nhau , nhận thưởng nhận ngay đá

9.Người chơi có thể dùng auto tiến hành 10 lần quay , 1 lần quay nhận tổng lượng đá của 10 lần quay, auto cố định 1000 vàng

10.Trong tg HD tích lũy nạp đạt lượng Vàng chỉ định nhận đá

11.Đá ở shop may mắn đổi đạo cụ

12.Kết thúc hoạt động xóa đá còn lại , xin đổi kịp thời