Danh Sách máy chủ

Naruto 419 12:00 20/2

Sự Kiện Ingame Hấp Dẫn Chu Kỳ 8.10 - 12.10 & Quỹ Ninja

Hoạt động 1: 

 

- Nội dung chi tiết:

 1. Người chơi mỗi ngày nạp thẻ mốc tương ứng nhận thêm vàng trả lại. Liên tục nạp 5 ngày nhận thêm 80% vàng tặng thêm. Tất cả vàng tặng thêm sau 24h hoạt động kết thúc sẽ nhận thủ công. Chú ý: Chưa nạp liên tục đủ 5 ngày không thể nhận thêm 80%.

 

Hoạt động 2:

 

- Nội dung chi tiết:

1. Người chơi nạp vàng , kích hoạt quỹ ninja : kích hoạt naruto cần nạp 2500 vàng , kích hoạt sasuke cần nạp 5000 vàng , kích hoạt sakura cần nạp 10000 vàng

2. Tổng có 3 loại quỹ vàng ,mỗi loại trả lễ khác nhau , có thể nuôi 3 ninja

3. Ninja cuôi cấp càng cao , vàng trả lễ càng nhiều

4. Mỗi ninja tăng cấp nhận lễ bao tăng cấp

5. Mỗi ngày thực phẩm cung cấp hạn chế , người chơi có 2 lần làm mới miễn phí và 3 lần làm mới vàng , mỗi ngày 0h reset lần làm mới

6. Tổng cộng 4 loại thực phẩm , vàng và exp của mỗi loại thực phẩm khác nhau . Trứng nhận 5 exp giá 50 vàng , sushi nhận 10 exp giá 100 vàng , tôm nhận 20 exp giá 200 vàng , cá nhận 40 exp giá 400 vàng

7. Mỗi nạp 1000 vàng , nhận 1 lb nạp thực phẩm , có thể lặp lại nhận

8. Trước khi event kết thúc 30 phút tổng kết , sẽ không nuôi danh nhẫn

9. 00:30 hôm sau phát thưởng qua thư

 

Hoạt động 3:

 

- Nội dung chi tiết:

Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định , nhận trả lễ vàng

Note :

 Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần

 Vàng trả lễ sẽ phát qua thư

 Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nhiệm VIP

 

Hoạt động 4 :

 

- Nội dung chi tiết:

 Cấp vip tương ứng sẽ được mua , mua bằng vàng hoặc lễ kim

 

Hoạt động 5: 

 

- Nội dung chi tiết:

1. Hoạt động có 10 mục, cần tích lũy nạp thẻ để kích hoạt.

2. Tích lũy nạp thẻ đạt tiêu chuẩn sẽ kích hoạt thưởng miễn phí và quyền mua lễ bao

3. Mỗi thưởng miễn phí kích hoạt xong chỉ nhận 1 lần.

 

Hoạt động 6 :

 

- Nội dung chi tiết:

Trong sự kiện này , việc tiêu thụ hàng ngày tích lũy đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tệp tin , mỗi ngày tập tin chỉ nhận được 1 phần thưởng một lần , tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00

 

Hoạt động 7 :

 

- Nội dung chi tiết:

Trong sự kiện này, Nạp Đơn đạt mốc nhất định nhận lễ bao tương ứng, chỉ được chọn 1 trong 4 loại mốc nhận thưởng, nhận lễ bao xong sự kiện kết thúc.

 

Hoạt động 8 :

- Nội dung chi tiết:

Trong sự kiện này, Nạp Đơn đạt mốc nhất định nhận lễ bao tương ứng, chỉ được chọn 1 trong 4 loại mốc nhận thưởng, nhận lễ bao xong sự kiện kết thúc.

 

Hoạt động 9 :

- Nội dung chi tiết:

1. Người chơi trong thời gian event nạp đạt 250.000 Vàng . Có thể liên hệ CSKH đổi 120 mảnh ct thành danh hiệu nữa năm 

2. Người chơi XH 1 trong thời gian event nạp đạt 500.000 Vàng . Có thể liên hệ CSKH đổi 120 mảnh ct danh thành hiệu vĩnh viễn 

3. Trong thời gian BHX nạp 50.000 Vàng nhận x20 mảnh chiến thần 

 

- Quà nhận thêm khi nạp đạt ở sự kiện ( 8.10 – 17.8 )

 

+ Gói quà 1 : Nạp đạt 30.000 Vàng

1 . Lễ bao hoàn mỹ x5.000

2 . Phù thăng cấp huy chương x250

3 . Phù tẩy luyện huy chương x50

4 . Ngọc tinh x 500

5 . Đá vương giả x999

6 . Ngọc thất lạc x999

7 . Túi quà huyết kế x1

8 . 1 Ninja 500.000 điểm

9 . Vàng x 200.000

10 . Lễ kim x200.000

 

+ Gói quà 2 : Nạp đạt 60.000 Vàng

1 . Lễ bao hoàn mỹ x5.000

2 . Phù thăng cấp huy chương x500

3 . Phù tẩy luyện huy chương x100

4 . Ngọc tinh x 500

5 . Đá vương giả x999

6 . Ngọc thất lạc x999

7 . Túi quà huyết kế x1

8 . 1 Ninja 500.000 điểm

9 . Vàng x 300.000

10 . Lễ kim x 300.000

 

+ Gói quà 3 : Nạp đạt 120.000 Vàng

1 . Lễ bao hoàn mỹ x5.000

2 . Phù thăng cấp huy chương x1000

3 . Phù tẩy luyện huy chương x200

4 . Ngọc tinh x1000

5 . Đá vương giả x999

6 . Ngọc thất lạc x999

7 . Túi quà huyết kế x1

8 . 1 Ninja 500.000 điểm

9 . Vàng x 500.000

10 . Lễ kim x 500.000

 

+ Gói quà 4 : Nạp đạt 250.000 Vàng

1 . Lễ bao hoàn mỹ x5.000

2 . Phù thăng cấp huy chương x2.000

3 . Phù tẩy luyện huy chương x500

4 . Ngọc tinh x1000

5 . Đá vương giả x999

6 . Ngọc thất lạc x999

7 . Túi quà huyết kế x1

8 . 1 Ninja 500.000 điểm

9 . Vàng x 500.000

10 . Lễ kim x 500.000