Danh Sách máy chủ

Naruto 406 10:00 28/11

Sự Kiện 3.9 + Tướng Mới & Hoàn Trả 500% Vàng Nạp

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Lục Đạo 

Cùng đón sự kiện hấp dẫn cùng Maruko nha

**************

 

+ Sự kiện tích lũy nhận thưởng  :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày  3.9 đến 7.9 nạp đạt các mốc tương ứng sẽ nhận phần thưởng 

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện 

+ Đủ sẽ nhận full phần thưởng từ sự kiện này 

 

Phần quà của sự kiện :

Gói 1 : 1.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x40 

2. Đá nâng cấp trang bị x100

3. Lễ Kim x 500.000

4. Vàng x 500.000

5. Ngọc thất lạc x500

5. Ngọc thất lạc x500

6. Đá vương giả x500

7. Hộp huy chương cao cấp x3

8. Tộc văn thăng cấp x 1.000

9. Đá thăng cấp thiên phú x 500

10. Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

Gói 2 : 3.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x80

2. Đá nâng cấp trang bị x300

3. Lễ Kim x 500.000

4. Vàng x 500.000

5. Ngọc thất lạc x 1.000

6. Đá vương giả x 1.000

7. Hộp huy chương cao cấp x6

8. Tộc văn thăng cấp x 3.000

9. Đá thăng cấp thiên phú x 1.000

10. Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

Gói 3 : 6.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x150

2. Đá nâng cấp trang bị x500

3. Lễ Kim x 1.000.000

4. Vàng x 1.000.000

5. Ngọc thất lạc x 2.000

6. Đá vương giả x 2.000

7. Hộp huy chương cao cấp x12

8. Tộc văn thăng cấp x 6.000

9. Đá thăng cấp thiên phú x 2.000

10. Lễ bao hoàn mỹ x15.000

 

Gói 4 : 10.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x300

2. Đá nâng cấp trang bị x 1.000

3. Lễ Kim x 1.000.000

4. Vàng x 1.000.000

5. Ngọc thất lạc x 5.000

6. Đá vương giả x 5.000

7. Hộp huy chương cao cấp x30

8. Tộc văn thăng cấp x 10.000

9. Đá thăng cấp thiên phú x 5.000

10. Lễ bao hoàn mỹ x15.000

 

Gói 5 : 15.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x300

2. Đá nâng cấp trang bị x 1.000

3. Lễ Kim x 1.000.000

4. Vàng x 1.000.000

5. Ngọc thất lạc x 5.000

6. Đá vương giả x 5.000

7. Hộp huy chương cao cấp x30

8. Tộc văn thăng cấp x 15.000

9. Đá thăng cấp thiên phú x 5.000

10. Lễ bao hoàn mỹ x15.000

 


+ Shop đổi quà

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 3.9 –  7.9 

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện ( ib page giải đáp )

+ Hoàn trả 500% Vàng 

 

+ Vật Phẩm có thể đổi : 

- Mảnh chiến thần x20 ( 250.000 điểm )

- Hộp Huy Chương Cao Cấp x1 ( 200.000 điểm ) 

- Lực hoạt động x5000 ( 200.000 điểm )

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x2000( 500.000 điểm ) 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x999 ( 500.000 điểm ) 

- Đá vương giả x 400 ( 500.000 điểm ) 

- Ngọc thất lạc x 500 (500.000 điểm ) 

- Đá tăng cấp trang bị x 50 (250.000 điểm)

- Đá tăng cấp trang sức x 20 (250.000 điểm) 

- Đá tẩy luyện thiên phú x20 ( 250.000 điểm )

- Đá nâng cấp tộc văn x 500 (250.000 điểm )

- Quân lương thần phẩm x200 ( 100.000 điểm ) 

- 2 cánh tùy chọn ( 500.000 điểm )

- 8 cánh tùy chọn ( 2.500.000 điểm )

- 18 cánh tùy chọn ( 5.000.000 điểm )

- 36 cánh tùy chọn ( 10.000.000 điểm )

 

- Huyết kế:Trần Độn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Phất Độn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Khắc Long Nhãn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Bạch nhãn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Từ Độn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Blaze Release x1 ( 200.000 điểm ) 

 


- Pet : Blue Eyes White Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : La'eeb ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue Eyes Ultimate Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue-Eyes Chaos MAX Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Dragonmaid Sheou ( 250.000 điểm )

- Pet : Stardust Dragon ( 250.000 điểm )

-------------------------

- Trang Bị cũ đã ra mắt bất kỳ  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amegakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sakura ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunagakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Reanimated ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amenonuhoko ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Pain ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amulet  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Guren   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunfire  ( 500.000 điểm ) 6 món

------------------------------

- Trang Sức Amegakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sakura ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sunagakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Reanimated ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amenonuhoko ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Pain ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amulet  ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Guren  ( 700.000 điểm) 8 món

- Trang Sức Sunfire   (700.000 điểm ) 8 món

------------------------------

+ Tướng có thể đổi ( giới hạn 5 tướng )

- Summer Kushina 500.0000 Điểm 


 

Hoạt động 1: 

- Nội dung chi tiết:

 1. Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt được 1 lần.

2. Nạp thẻ 1 lấn 100.000 Vàng có thể kích hoạt 3 con.

3. Mèo chiêu tài mỗi ngày tặng 1 lần Vàng và đạo cụ.

4. Mèo đã kích hoạt vẫn tồn tại cho đến khi nhận xong (Bảo đảm nhận được tất cả)

Lưu Ý: nạp 1 lần 100.000 vàng mới nhận cả 3 con mèo

 

Hoạt động 2:

 

- Nội dung chi tiết:

1. Đăng nhập hằng ngày nhận quà hằng ngày

2. Tích lũy đăng nhập nhận quà đặc biệt theo từng mốc đăng nhập

3. Tích lũy đăng nhập được mở quyền lợi mua các gói quà đặc biệt

4. Tích nạp 2000 vàng sẽ được nhận quà

5. Tích tiêu 20000 vàng sẽ được nhận quà

 

Hoạt động 3:

- Nội dung chi tiết:

Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định , nhận trả lễ vàng

Note :

 Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần

 Vàng trả lễ sẽ phát qua thư

 Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nhiệm VIP

 

Hoạt động 4 :

- Nội dung chi tiết:

 Trong thời gian hoạt động, người chơi online nhận cơ hội rút thưởng may mắn miễn phí, và có thể tiêu hao vàng và lễ kim rút thưởng. Mỗi lần rút thưởng vàng nhận 1 điểm tích lũy. Điểm Tích Lũy dùng để vật phẩm quý. Mỗi lần rút thưởng được 5 điểm may mắn. Đủ 100 điểm may mắn sẽ có 1 cơ hội quay Mật Bảo

 

Hoạt động 5: 

- Nội dung chi tiết:

1. Mỗi ngày có 3 cơ hội thi tài và 3 cơ hội dung sai , cơ hội miễn phí vào lúc 24:00 hàng ngày làm mới lại.

2. Thi đấu bắt đầu khi người chơi điểm số mình lớn hơn hay nhở hơn điểm của Tsunade, nhấn vào nút Lớn hoặc Nhỏ.

3. Người chơi thắng sẽ có liên thắng +1 cho lần thi đấu sau.

4. Người chơi thất bại sẽ dùng số lần dung sai để giữ điểm liên thắng của mình, trừ số lần thi đấu và tiếp tục khiêu chiến, người chơi bỏ qua liên thắng sẽ trừ sạch số lần liên thắng.

5. Khi bỏ số lần liên thắng đã có bảo rương nhận thì nhận xong mới tiến hành lần thi đấu kế.

6. Người chơi đạt 100 liên thắng cần nhận tất cả bảo rương rồi mới khiêu chiến tiếp.

 

Hoạt động 6 :

- Nội dung chi tiết:

1. Người chơi ở "Tầm Bảo vui vẻ" nạp vàng là nhận điểm

2. Tỉ lệ đổi là 10 vàng = 1 điểm.

3. Đào bảo lần tốn 100 điểm.

4. Tốn 5000 điểm là mở hết, nhận tất cả rương.

5. Nhận thưởng sẽ làm mới Tàng Bảo Đồ.

6. Các bảo hạp nhận xong trực tiếp cho vào túi đồ.

7. Mở bảo hạp nhận đạo cụ cao cấp.

8. Hoạt động kết thúc xóa hết điểm, không bồi thường.

 

Hoạt động 7 :

- Nội dung chi tiết:

Trong sự kiện này , việc tiêu thụ hàng ngày tích lũy đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tệp tin , mỗi ngày tập tin chỉ nhận được 1 phần thưởng một lần , tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00

 

Hoạt động 8 :

- Nội dung chi tiết:

1. Đổi hộp tự do, hộp ấn thạch khác nhau cho ra ấn thạch khác nhau (Không hạn chế lần mở hộp).

2. Mỗi ngày mở hộp ấn thạch có thưởng ấn thạch thêm, cách ngày làm mới (Tính theo hộp đơn độc).

3. Mở các loại hộp tổng tích lũy nhận hộp thưởng tích lũy Bách biến ma hộp.

 

Hoạt động 9 :

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

 

Hoạt động 10 :

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian event, người chơi nạp đủ 500 vàng nhận 1 lần cơ hội quay ( vòng quay vàng )

2. Người chơi mỗi ngày có 1 lần miễn phí cơ hội quay (vòng quay lễ kim) , kịp thời sử dụng

3. Trong thời gian event, người chơi tiêu đủ 1000 vàng nhận 1 lần cơ hội vòng quay lễ kim, mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 20 lần

 

Hoạt động 11 :

- Nội dung chi tiết:

Cây Rung Tiền trồng ra may mắn, thiên giáng Cây Rung Tiền, người người làm phú hộ, chào đón Cây Rung Tiền làng Lá, đến trải nghiệm nhận niềm vui vô hạn!

 

Hoạt động 12 :

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian event nạp thẻ nhận gấp đôi kinh nghiệm VIP

2. Kích hoạt 1 đẳng cấp VIP nhận cơ hội tầm bảo, cơ hội nhận lễ bao bảo tàng

3. Mỗi bảo tàng chỉ tầm bảo 1 lần, LV điểm bảo tàng càng cao lễ bao bảo tàng càng giá trị. Hoàn thành toàn bộ điểm bảo tàng, event kết thúc.