Danh Sách máy chủ

Naruto 419 12:00 20/2

Sự Kiện 24.8 - 28.8 Hoàn Trả 500% Vàng Nạp

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Lục Đạo 

Cùng đón sự kiện hấp dẫn cùng Maruko nha

**************

 

+ Sự kiện tích lũy nhận thưởng  :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày  24.8 đến 28.8 nạp đạt các mốc tương ứng sẽ nhận phần thưởng 

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện 

+ Đủ sẽ nhận full phần thưởng từ sự kiện này 

 

Phần quà của sự kiện :

Gói 1 : 1.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x40 

2. Đá nâng cấp trang bị x100

3. Lễ Kim x 700.000

4. Vàng x 400.000

5. Ngọc thất lạc x500

6. Đá vương giả x500

7. Hộp huy chương cao cấp x3

8. Cánh tùy chọn x2

9. Đá thăng cấp thiên phú x 500

10. Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

Gói 2 : 3.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x80

2. Đá nâng cấp trang bị x300

3. Lễ Kim x 2.000.000

4. Vàng x 1.000.000

5. Ngọc thất lạc x 1.000

6. Đá vương giả x 1.000

7. Hộp huy chương cao cấp x6

8. Cánh tùy chọn x8

9. Đá thăng cấp thiên phú x 1.000

10. Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

Gói 3 : 6.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x160

2. Đá nâng cấp trang bị x500

3. Lễ Kim x 4.000.000

4. Vàng x 2.000.000

5. Ngọc thất lạc x 2.000

6. Đá vương giả x 2.000

7. Hộp huy chương cao cấp x12

8. Cánh tùy chọn x10

9. Đá thăng cấp thiên phú x 2.000

10. Lễ bao hoàn mỹ x15.000

 

Gói 4 : 12.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x320

2. Đá nâng cấp trang bị x 1.000

3. Lễ Kim x 8.000.000

4. Vàng x 4.000.000

5. Ngọc thất lạc x 5.000

6. Đá vương giả x 5.000

7. Hộp huy chương cao cấp x30

8. Cánh tùy chọn x16

9. Đá thăng cấp thiên phú x 5.000

10. Lễ bao hoàn mỹ x15.000


+ Shop đổi quà

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 24.8 – 28.8

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện ( ib page giải đáp )

+ Hoàn trả 500% Vàng 

 

+ Vật Phẩm có thể đổi : 

- Mảnh chiến thần x20 ( 250.000 điểm )

- Hộp Huy Chương Cao Cấp x1 ( 200.000 điểm ) 

- Lực hoạt động x5000 ( 200.000 điểm )

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x2000( 500.000 điểm ) 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x999 ( 500.000 điểm ) 

- Đá vương giả x 400 ( 500.000 điểm ) 

- Ngọc thất lạc x 500 (500.000 điểm ) 

- Đá tăng cấp trang bị x 50 (250.000 điểm)

- Đá tăng cấp trang sức x 20 (250.000 điểm) 

- Đá tẩy luyện thiên phú x20 ( 250.000 điểm )

- Đá nâng cấp tộc văn x 500 (250.000 điểm )

- Quân lương thần phẩm x200 ( 100.000 điểm ) 

- 2 cánh tùy chọn ( 500.000 điểm )

- 8 cánh tùy chọn ( 2.500.000 điểm )

- 18 cánh tùy chọn ( 5.000.000 điểm )

- 36 cánh tùy chọn ( 10.000.000 điểm )

 

- Huyết kế:Trần Độn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Phất Độn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Khắc Long Nhãn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Bạch nhãn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Từ Độn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Blaze Release x1 ( 200.000 điểm ) 

 


- Pet : Blue Eyes White Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : La'eeb ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue Eyes Ultimate Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue-Eyes Chaos MAX Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Dragonmaid Sheou ( 250.000 điểm )

- Pet : Stardust Dragon ( 250.000 điểm )

-------------------------

- Trang Bị cũ đã ra mắt bất kỳ  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amegakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sakura ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunagakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Reanimated ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amenonuhoko ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Pain ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amulet  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Guren   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunfire  ( 500.000 điểm ) 6 món

------------------------------

- Trang Sức Amegakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sakura ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sunagakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Reanimated ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amenonuhoko ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Pain ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amulet  ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Guren  ( 700.000 điểm) 8 món

- Trang Sức Sunfire   (700.000 điểm ) 8 món

------------------------------

+ Tướng có thể đổi ( giới hạn 5 tướng )


Hoạt động 1: 

- Nội dung chi tiết:

1. Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt được 1 lần.

2. Nạp thẻ 1 lấn 100.000 Vàng có thể kích hoạt 3 con.

3. Mèo chiêu tài mỗi ngày tặng 1 lần Vàng và đạo cụ.

4. Mèo đã kích hoạt vẫn tồn tại cho đến khi nhận xong (Bảo đảm nhận được tất cả)

Lưu Ý: nạp 1 lần 100.000 vàng mới nhận cả 3 con mèo

 

Hoạt động 2:

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian event , người chơi nạp thẻ tinh lũy mức nạp

2. Đạt mức nạp chỉ định tự động kích hoạt khoáng vàng

3. Khoáng vàng chia 5 loại , mỗi loại tương ứng mức nạp và mức trả lễ khác nhau , 5 loại có thể kích hoạt cùng lúc 

4. Trả lễ của 5 loại khoáng đều liên tục 20 ngày, mỗi ngày 00:30 phát qua thư

       Note : Toàn bộ trả lễ đều ở sau khi event kết thúc ngày thứ 2 00:30 mới bắt đầu phát thư đầu tiên , chú ý nhận

5. Trong thời gian event , nạp 1 lần đầu tiên thỏa nhận thêm bảo tàng khoáng . Trong thời gian , thống kê mức nạp của người chơi toan sv đến giải thưởng may mắn , Mổi nạp 1 Vàng giải thưởng tăng 1 Vàng , mỗi ngày 12:00, 18:00, 22:00 rút ngẫu nhiên 3 người chơi may mắn trong người chơi nạp thẻ toàn sv trả lễ Vàng

      Note : Trước và sau 15 phút thời gian phát thưởng , giải thưởng tạm không làm mới nữa . Mỗi người chơi trong thời gian event chỉ có thể tham dự 1 lần giải thưởng may mắn trả lễ Vàng.

 

Hoạt động 3:

- Nội dung chi tiết:

1. Tích lũy nạp lượng vàng đạt yêu cầu kích hoạt Quay Số.

2. Sau khi kích hoạt Quay Số, Mỗi lần quay đều cần tiêu Vàng, sau khi kết thúc Quay Số, sẽ nhận Vàng trả

 

Hoạt động 4 :

- Nội dung chi tiết:

Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định, nhận trả lễ vàng

Note:

 Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần

 Vàng trả lễ sẽ phát qua thư

 Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nhiệm VIP

 

Hoạt động 5: 

- Nội dung chi tiết:

Trong thời gian hoạt động, người chơi online nhận cơ hội rút thưởng may mắn miễn phí, và có thể tiêu hao vàng và lễ kim rút thưởng. Mỗi lần rút thưởng vàng nhận 1 điểm tích lũy. Điểm Tích Lũy dùng để vật phẩm quý. Mỗi lần rút thưởng được 5 điểm may mắn. Đủ 100 điểm may mắn sẽ có 1 cơ hội quay Mật Bảo

 

Hoạt động 6 : 

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

 

 

Hoạt động 7 :

  

- Nội dung chi tiết:

1.Trong thời gian hoạt động hoan thành nv hằng ngày nhận sao may mắn 

   2.Người chơi có thể dùng lần miễn phí hoặc tiêu Vàng tiến hành quay may mắn 

   3.Mỗi ngày có 3 lần miễn phí , mỗi ngày 0h làm mới số lần , không cộng dồn 

   4.Lần miễn phí người chơi có thể dùng hết , có thể dùng quay ( 1 lần quay = 100 vàng ) 

   5.Mỗi lần quay ngẫu nhiên nhận số sao may mắn tương ứng bên vòng quay, số sao may mắn có phân biệt âm dương

   6.Bấm tiếp tục game , nếu sao may mắn là số dương sẽ tăng , rút số âm sẽ giảm

   7.Bấm nhận thưởng , nhận thưởng tương ướng với số hiện thị bên trái , kết thúc lần quay hiẽn tại

   8.Số sao may mắn khác nhau tương ứng với thưởng đá khác nhau , nhận thưởng nhận ngay đá 

   9.Người chơi có thể dùng auto tiến hành 10 lần quay , 1 lần quay nhận tổng lượng đá của 10 lần quay, quto cố định 1000 vàng 

  10.Trong tg HD tích lũy nạp đạt lượng Vàng chỉ định nhận đá 

  11.Đá ở shop may mắn đổi đạo cụ

  12.Kết thúc hoạt động xóa đá còn lại , xin đổi kịp thời

 

Hoạt động 8 :

- Nội dung chi tiết:

Trong Event tiêu 2000 Vàng mở quỹ, nhận 20 lần liên tục 100 Vàng và đạo cụ, chỉ 1 lần!

 

Hoạt động 9 :

 

- Nội dung chi tiết:

1. Tiêu hao 1 vàng/ lễ kim nhận 1 điểm tinh hồn

2. Mỗi lần sưu tập 1 vị thú , nhận lễ kim tương ứng ( gửi qua thư )

3. Mỗi ngày 24h sẽ xóa hết điểm số tinh hồn tích lũy

4. Tiêu hao 1 vàng/ lễ kim nhận tinh hồn , thu thập đủ điều kiện nhận rương quà qua thư