Danh Sách máy chủ

Naruto 427 10:00 16/4

New Trang Bị Butterfly & Đổi Qùa Day 31.1

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Lục Đạo

Cùng đón sự kiện hấp dẫn cùng Maruko nha

**************

+ Sự kiện nạp tích lũy nhận thưởng  :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày  31.1 đến 4.2

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm tích lũy

+ Đạt tích lũy liên hệ về page game để nhận thưởng

 

Phần quà của sự kiện nạp:

Gói 1 : 750.000 tích lũy

1. Lễ Kim x 250.000

2. Vàng x 250.000

3. Cánh tùy chọn x6

4. Hoa Hồng x5.000

5. Ngọc thất lạc x999  

6. Đá vương giả x999

7. Ngọc tinh x999

8. Pháp khí thăng cấp phù x999

9. Lõi thần khí x999

10. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

 

Gói 2 : 1.500.000 tích lũy

1. Lễ Kim x 250.000

2. Vàng x 250.000

3. Cánh tùy chọn x10

4. Hoa Hồng x5.000

5. Ngọc thất lạc x999  

6. Đá vương giả x999

7. Ngọc tinh x999

8. Pháp khí thăng cấp phù x999

9. Lõi thần khí x999

10. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

 

Gói 3 : 3.000.000 tích lũy

1. Lễ Kim x 250.000

2. Vàng x 250.000

3. Cánh tùy chọn x10

4. Hoa Hồng x5.000

5. Ngọc thất lạc x999  

6. Đá vương giả x999

7. Ngọc tinh x999

8. Pháp khí thăng cấp phù x999

9. Lõi thần khí x999

10. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

 

Gói 4 : 6.000.000 tích lũy

1. Lễ Kim x 500.000

2. Vàng x 500.000

3. Cánh tùy chọn x10

4. Hoa Hồng x10.000  

5. Ngọc thất lạc x999  

6. Đá vương giả x999

7. Ngọc tinh x999

8. Pháp khí thăng cấp phù x999

9. Lõi thần khí x999

10. Lễ bao hoàn mỹ x5.000


+ Shop đổi quà :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 31.1 – 4.2

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện ( ib page giải đáp )

 

+ Vật Phẩm có thể đổi : 

- Tộc Văn & Vòng Sáng  x1 ( 500.000 điểm )

- Túi Quà Huyết kế x1 ( 500.000 điểm )

- Hộp Huy Chương Cao Cấp x1 ( 250.000 điểm ) 

- Hộp Huy Chương Cao Cấp x1 Tùy Chọn  ( 500.000 điểm ) 

- Phù thăng cấp huy chương x200 ( 250.000 điểm ) 

- Phù tẩy luyện huy chương x50 ( 250.000 điểm ) 

- Mảnh dị giới x5000( 500.000 điểm ) 

- Quyển Đồ Giám x500 ( 250.000 điểm ) 

- Mảnh chiến thần x 20 ( 250.000 điểm )

- Tiên linh toản x999 ( 250.000 điểm )

- Tiên linh ngọc x500 ( 250.000 điểm ) 

- Áo Nghĩa x 50.000 ( 100.000 điểm )

- Lực hoạt động x 10.000 ( 250.000 điểm )

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x2000( 500.000 điểm ) 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x999 ( 500.000 điểm ) 

- Đá vương giả x 400 ( 500.000 điểm ) 

- Ngọc tinh x 400 ( 500.000 điểm ) 

- Ngọc thất lạc x500 ( 500.000 điểm ) 

- Phù thăng cấp pháp khí x500 ( 500.000 điểm ) 

- Hộp pháp khí cấp 10 x1 ( 500.000 điểm ) 

- Đá tăng cấp trang bị x 200 (250.000 điểm)

- Đá tăng cấp trang sức x 200 (250.000 điểm) 

- Đá tẩy luyện thiên phú x50 ( 250.000 điểm )

- Đá nâng cấp tộc văn x 500 (250.000 điểm )

- Quân lương thần phẩm x200 ( 100.000 điểm ) 

- Cánh tùy chọn x1 ( 300.000 điểm ) 


+ Pet có thể đổi ( giới hạn 10 pet )

- Pet : Sách chiêu hô Long Ngư  ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Phong Linh Linh ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Linh Hồ ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Rồng Băng Tinh Lam ( 100.000 điểm )

- Pet : Cầu Đồng Cingulata ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Ma Diễm Hồng Long ( 100.000 điểm )

- Pet : Sao may mắn ( 100.000 điểm )

- Pet : Tử Thần ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Chim Lửa ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Tuần Lộc ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Bạo Hùng ( 100.000 điểm )

- Pet : Stine ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Niên Thú ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Heo May Mắn ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Anh Đào Tiên ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Nữ Phù Thủy ( 100.000 điểm )

- Pet : Bá Chủ Biển Sâu ( 100.000 điểm )

- Pet : Thanh Long ( 100.000 điểm )

- Pet : Ác Ma ( 100.000 điểm )

- Pet : Bạch Hổ ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách Chiêu Hô Vua Viêm Ma ( 100.000 điểm )

- Pet : Sách chiêu hô Chu Tước ( 100.000 điểm )

- Pet : Vô Đầu Kỵ Sĩ ( 100.000 điểm )

- Pet : Ngoại Đạo Ma Tượng ( 100.000 điểm )

- Pet : Thần Thụ ( 100.000 điểm )

- Pet : Thần Mã ( 100.000 điểm )

- Pet : Huyền Vũ ( 100.000 điểm )

- Pet : Nguyệt Thố ( 100.000 điểm )

- Pet : Mèo 9 Đuôi ( 100.000 điểm )

- Pet : Mỹ Nhân Ngư ( 100.000 điểm )

- Pet : Thụ Yêu ( 100.000 điểm )

- Pet : Hinata ( 100.000 điểm )

- Pet : Hồ Điệp ( 100.000 điểm )

- Pet : Báo Nữ ( 100.000 điểm )

- Pet : Mạnh Bà ( 100.000 điểm )

- Pet : Ông Già Noel ( 100.000 điểm )

- Pet : Uzumaki Himawari ( 100.000 điểm )

- Pet : Rối Otsutsuki ( 100.000 điểm )

- Pet : Nue ( 100.000 điểm )

- Pet : Tiểu Long Nữ ( 100.000 điểm )

- Pet : NaTra ( 100.000 điểm )

- Pet : Zabivaka ( 100.000 điểm )

- Pet : Ti Lưu Hư ( 100.000 điểm )

- Pet : Amaterasu (Bạch Lang) ( 100.000 điểm )

- Pet : Miyamoto Musashi ( 100.000 điểm)

- Pet : Chun-Li ( 100.000 điểm)

- Pet : Pikachu ( 100.000 điểm)

- Pet : Kungfu Panda ( 100.000 điểm)

- Pet : Phi Điểu ( 100.000 điểm)

- Pet : Dị Giới Tam Đầu Xà ( 100.000 điểm)

- Pet : Tửu Thôn Đồng Tử ( 100.000 điểm)

- Pet : Timo ( 100.000 điểm)

- Pet : Hằng Nga ( 100.000 điểm)

- Pet : Tuần Lộc Mũi Đỏ ( 100.000 điểm)

- Pet : Sasuke Mimoi ( 100.000 điểm)

- Pet : Sindarsa ( 100.000 điểm)

- Pet : Ninja Shinobu ( 100.000 điểm)

- Pet : Ninja Shinobu ( 100.000 điểm)

- Pet : Blue Eyes White Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : La'eeb ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue Eyes Ultimate Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue-Eyes Chaos MAX Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Dragonmaid Sheou ( 250.000 điểm )

- Pet : Stardust Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Branded Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Starry Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Gear Reactor Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Conductor Tyra  ( 250.000 điểm )

- Pet : Shooting Quasar Dragon  ( 300.000 điểm )

- Pet : Doremon ( 300.000 điểm )

- Pet : Doremon ( 300.000 điểm )

-------------------------

- Trang Bị Amegakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sakura ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunagakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Reanimated ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amenonuhoko ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Pain ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amulet  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Guren   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunfire  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Yaksa   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Moonlit  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Vylon  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Infernity  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Butterfly   ( 500.000 điểm ) 6 món ( giới hạn đổi 1 lần ) 

------------------------------

- Trang Sức Amegakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sakura ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sunagakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Reanimated ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amenonuhoko ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Pain ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amulet  ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Guren  ( 700.000 điểm) 8 món

- Trang Sức Sunfire   (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Yaksa  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Moonlit  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Vylon  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Infernity  (700.000 điểm ) 8 món

------------------------------

+ Tướng có thể đổi ( giới hạn 5 tướng )

1. Hàng Đầu

- Sasuke&Naruto (500.000 điểm )

- Jiongu Kakuzu (500.000 điểm )

- Pain·Animal Path (500.000 điểm )

- Uế Thổ Hanzou (500.000 điểm )

- Boruto Uzumaki (500.000 điểm )

 2. Hàng Giữa

- Warlord Sakura (500.000 điểm )

- Sixth Mizukage (500.000 điểm )

- Sixth Kawaki (500.000 điểm )

- First Hokage (500.000 điểm )

- Cyber Naruto (500.000 điểm )

- Summer Kushina (500.000 điểm )

- Hashirama&Madara  (1.000.000 điểm )

 

3. Hàng Sau

- Neji [Âm Dương] (500.000 điểm )

- Uzumaki Menma (500.000 điểm )

- Summer Pain (500.000 điểm )

- Minato Cửu Vĩ  (500.000 điểm )

- Orochimaru [ Boruto ] ( 1.000.000 điểm )