Danh Sách máy chủ

Naruto 419 12:00 20/2

Nạp 1 Được 3 Nhận Cánh Vĩnh Viễn + Điểm Đổi Shop

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Tốc Chiến 

Cùng đón sự kiện hấp dẫn cùng Maruko nha

**************

 

+ Sự kiện tích lũy nhận thưởng  :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 13.10 đến 17.0 nạp đạt các mốc tương ứng sẽ nhận phần thưởng 

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện 

+ Đủ sẽ nhận full phần thưởng từ sự kiện này 

 

Phần quà của sự kiện :

Gói 1 : 500.000 tích lũy

1. Cánh tùy chọn x6

2. Điểm đổi shop x 500.000

3. Đá tăng bậc trang bị x150

4. Đá tăng bậc trang sức x150

5. Lễ Kim x 200.000 + Vàng x 200.000

6. Ngọc thất lạc x500 + Đá vương giả x500

7. Phiếu chiêu mộ thường x200

8. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

9. Đá tăng cấp thiên phú x200

10. Túi quà huyết kế x1 

 

Gói 2 : 1.500.000 tích lũy

1. Cánh tùy chọn x12

2. Điểm đổi shop x 500.000

3. Đá tang bậc trang bị x150

4. Đá tăng bậc trang sức x150

5. Lễ Kim x 300.000 + Vàng x 300.000

6. Ngọc thất lạc x500 + Đá vương giả x500

7. Phiếu chiêu mộ thường x200

8. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

9. Đá tăng cấp thiên phú x300

10. Túi quà huyết kế x1 

 

Gói 3 : 3.000.000 tích lũy

1. Cánh tùy chọn x18

2. Điểm đổi shop x 1.000.000

3. Đá tang bậc trang bị x150

4. Đá tăng bậc trang sức x150

5. Lễ Kim x 500.000 + Vàng x 500.000

6. Ngọc thất lạc x500 + Đá vương giả x500

7. Phiếu chiêu mộ thường x200

8. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

9. Đá tăng cấp thiên phú x500

10. Túi quà huyết kế x1 

 

Gói 4 : 6.000.000 tích lũy

1. Cánh tùy chọn x30

2. Điểm đổi shop x 1.000.000

3. Đá tang bậc trang bị x150

4. Đá tăng bậc trang sức x150

5. Lễ Kim x 500.000 + Vàng x 500.000

6. Ngọc thất lạc x500 + Đá vương giả x500

7. Phiếu chiêu mộ thường x200

8. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

9. Đá tăng cấp thiên phú x500

10. Túi quà huyết kế x1 

 


+ Shop đổi quà

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 13.10 – 17.10

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện ( ib page giải đáp )

+ Hoàn trả 250% Vàng 

 

+ Vật Phẩm có thể đổi : 

* Phiếu chiêu mộ thường x100 ( 250.000 điểm ) 

 

 

 

 

- Mảnh chiến thần x 20 ( 250.000 điểm )

- Áo Nghĩa x 50.000 ( 100.000 điểm )

- Lực hoạt động x 10.000 ( 250.000 điểm )

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x2000( 500.000 điểm ) 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x999 ( 500.000 điểm ) 

- Đá tăng cấp trang bị x 200 (250.000 điểm)

- Đá tăng cấp trang sức x 200 (250.000 điểm) 

- Đá tẩy luyện thiên phú x50 ( 250.000 điểm )

- Đá nâng cấp tộc văn x 500 (250.000 điểm )

- Quân lương thần phẩm x200 ( 100.000 điểm ) 

- 2 cánh tùy chọn ( 500.000 điểm )

- 8 cánh tùy chọn ( 2.500.000 điểm )

- 18 cánh tùy chọn ( 5.000.000 điểm )

- 36 cánh tùy chọn ( 10.000.000 điểm )

 


- Pet : Blue Eyes White Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : La'eeb ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue Eyes Ultimate Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue-Eyes Chaos MAX Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Dragonmaid Sheou ( 250.000 điểm )

- Pet : Stardust Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Branded Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Starry Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Gear Reactor Dragon ( 250.000 điểm )

-------------------------

- Trang Bị cũ đã ra mắt bất kỳ  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amegakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sakura ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunagakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Reanimated ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amenonuhoko ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Pain ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amulet  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Guren   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunfire  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Yaksa   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Moonlit  ( 500.000 điểm ) 6 món

------------------------------

- Trang Sức Amegakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sakura ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sunagakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Reanimated ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amenonuhoko ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Pain ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amulet  ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Guren  ( 700.000 điểm) 8 món

- Trang Sức Sunfire   (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Yaksa  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Moonlit  (700.000 điểm ) 8 món

------------------------------

+ Tướng có thể đổi ( giới hạn 5 tướng )

- Summer Kushina 500.0000 Điểm 

 

- Minato Cửu Vĩ  500.0000 Điểm