Danh Sách máy chủ

Naruto S440 10:00 16/7

Nạp 1 Được 2 + Sự Kiện ingame 15.7 - 19.7

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Tốc Chiến

Cùng đón sự kiện hấp dẫn cùng Maruko nha

**************

 

+ Sự kiện tích lũy nhận thưởng  :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 15.7 đến 19.7 nạp đạt các mốc tương ứng sẽ nhận phần thưởng 

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện 

+ Đủ sẽ nhận full phần thưởng từ sự kiện này 

 

Phần quà của sự kiện :

Gói 1 : 1.000.000 điểm tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x20 

2. Vàng 200.000 

3. Lễ bao hoàn mỹ x 5.000

4. Ngọc thất lạc x500 + Đá vương giả x500

5. Cánh tự chọn x4

6. Đá tăng bậc trang bị x100

7. Hộp Huy Chương Cao Cấp x2 

 

Gói 2 : 3.000.000 tích nạp

1. Đá tăng bậc trang sức x40

2. Lễ kim x 500.000 + Vàng x 500.000

3. Lễ bao hoàn mỹ x 10.000

4. Ngọc thất lạc x 1.000 + Đá vương giả x 1.000

5. 10 Cánh ( ib page ) 

6. Đá tăng bậc trang bị x300

7. Hộp Huy Chương Cao Cấp x5

 

Gói 3 : 8.000.000 tích nạp

1. Lễ kim x 1.000.000 + Vàng x 1.000.000

2. Lễ bao hoàn mỹ x 15.000

3. Ngọc thất lạc x 2.000 +  Đá vương giả x 2.000

4. 22 Cánh ( ib page ) 

5. Đá tăng bậc trang bị x 500

6. Mảnh tăng bậc trang sức x80

7. Hộp Huy Chương Cao Cấp x10

 

Gói 4 : 15.000.000 tích nạp

1. Lễ kim x 1.500.000 + Vàng x 1.500.000

2. Lễ bao hoàn mỹ x 20.000

3. Ngọc thất lạc x 2.000 + Đá vương giả x 2.000

4. 30 Cánh ( ib page ) 

5. Đá tăng bậc trang bị x 1.000

6. Mảnh tăng bậc trang sức x200

7. Hộp Huy Chương Cao Cấp x20

 

+ Shop đổi quà

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 15.7 đên 19.7

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện ( ib page giải đáp )

 

+ Vật Phẩm có thể đổi : 

+ Huyết kế: Trần Độn x1 ( 250.000 điểm )

+ Huyết kế:  Phất Độn x1 ( 250.000 điểm )

+ Huyết kế: Khắc Long Nhãn x1 ( 250.000 điểm )

+ Huyết kế: Bạch nhãn x1 ( 250.000 điểm )

+ Huyết kế: Từ Độn x1 ( 250.000 điểm )

+ Huyết kế: Blaze Release x1 ( 250.000 điểm )

+ Huyết kế: Huyết kế: Jōgan x1  ( 500.000 điểm ) Giới Hạn 1 lần 

+ Huyết kế: Huyết kế: Tenseigan ( 500.000 điểm ) Giới Hạn 1 lần 

 

 

 

- Mảnh chiến thần x10 ( 200.000 điểm ) 

- Hộp Huy Chương Cao Cấp x1 ( 200.000 điểm ) 

- Lực hoạt động x5000 ( 200.000 điểm )

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x1555( 500.000 điểm ) . 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x999 ( 500.000 điểm ) .

- Đá vương giả x 400 ( 500.000 điểm ) . 

- Ngọc thất lạc x 500 (500.000 điểm ) . 

- Đá tăng cấp trang bị x 50 (250.000 điểm)

- Đá tăng cấp trang sức x 20 (250.000 điểm) 

- Đá tẩy luyện thiên phú x20 ( 250.000 điểm )

- Đá nâng cấp tộc văn x 500 (250.000 điểm )

- Quân lương thần phẩm x200 ( 100.000 điểm ) 

- 2 cánh tùy chọn ( 600.000 điểm )

- 8 cánh tùy chọn ( 2.500.000 điểm )

- 18 cánh tùy chọn ( 5.000.000 điểm )

- 36 cánh tùy chọn ( 10.000.000 điểm )

+ Cánh Mới mở bán 

 

 

-------------------------

+ Pet có thể đổi : 

- Pet : Blue Eyes White Dragon ( 250.000 Điểm )

- Pet : La'eeb (250.000 Điểm ) 

- Pet : Blue Eyes Ultimate Dragon  (250.000 Điểm )

- Pet : Blue-Eyes Chaos MAX Dragon  (250.000 Điểm )

-------------------------

- Trang Bị cũ đã ra mắt bất kỳ  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amegakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sakura ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunagakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Reanimated ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amenonuhoko ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Pain ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amulet  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Guren   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunfire  ( 500.000 điểm ) 6 món

------------------------------

- Trang Sức Amegakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sakura ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sunagakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Reanimated ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amenonuhoko ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Pain ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amulet  ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Guren  ( 700.000 điểm) 8 món

- Trang Sức Sunfire   (700.000 điểm ) 8 món

------------------------------

+ Tướng có thể đổi ( giới hạn 5 tướng )

- Cyber Naruto (Hàng Giữa ) ( 1.000.000 điểm ) 

- Uzumaki menma (Hàng Sau ) ( 1.000.000 điểm ) 

- Boa Hancock (Hàng Đầu) ( 500.000 điểm  ) 

- Goku  (Hàng Đầu) ( 500.000 điểm  ) 

- Nagato&Itachi (Hàng Đầu) ( 500.000 điểm )

- Obito Bạch Zetsu (Hàng Đầu) ( 500.000 điểm )

- Otsutsuki Indra (Hàng Đầu) ( 500.000 điểm )

- Momosiki (Hàng Đầu) ( 500.000 điểm )

- Tensei Tobirama (Hàng Đầu) ( 500.000 điểm )

- Hidan&Kakuzu (Hàng Giữa) ( 500.000 điểm )

- Tử Môn Gai (Hàng Giữa) ( 500.000 điểm )

- Shadow Sasuke (Hàng Giữa) ( 500.000 điểm )

- Yondaime Raikage&Killer B (Hàng Giữa) ( 500.000 điểm )

- Cursed Kimimaro (Hàng Giữa) ( 500.000 điểm )

- Orochimaru & Kabuto (Hàng Giữa) ( 500.000 điểm )

- Roshi Tứ Vĩ (Hàng Giữa) ( 500.000 điểm )

- Nhất Vĩ Garra (Hàng Giữa) ( 500.000 điểm )

- Shisui&Itachi (Hàng Sau) ( 500.000 điểm )

- Hagoromo&Hamura (Hàng Sau) ( 500.000 điểm )

- Otsutsuki Kinshiki (Hàng Sau) ( 500.000 điểm )

- Swimsuit Tsunade (Hàng Sau) ( 500.000 điểm )

- Momoshiki (Thức Tỉnh) (Hàng Sau) ( 500.000 điểm )

- Otsutsuki Ashura (Hàng Sau) ( 500.000 điểm )

- Naori Uchiha (Hàng Sau)  ( 500.000 điểm )

- Yamanaka Ino (Hàng Sau)  ( 500.000 điểm )

- Kimono Haku (Hàng Sau)  ( 500.000 điểm )

- Giáng Sinh-Haku (Hàng Sau)  (500.000 điểm )

- Chiriku (Hàng Sau)  ( 500.000 điểm )

- MUI (Hàng Sau)  (500.000 điểm )

- Princess Hinata (Hàng Sau)  ( 500.000 điểm )

- Jigokudo ( 500.000 điểm )

- Miko Shion ( 500.000 điểm )

- Guren ( 500.000 Điểm ) ( Hàng Đầu ) 

- Khải Y Jiraiya (500.000 Điểm ) ( Hàng Giữa ) 

- Nadeshiko Shizuka ( 500.000 Điểm ) ( Hàng Giữa ) 

- Uchiha Mikoto ( 500.000 Điểm ) ( Hàng Giữa ) 

- Thánh Đản Itachi ( 500.000 Điểm ) ( Hàng Sau ) 

- Kurenai Kimono ( 500.000 Điểm ) ( Hàng Sau ) 

- Sasuke&Naruto ( 500.000 Điểm ) ( Hàng Đầu  )

- Uzumaki Naruko ( 500.000 Điểm ) ( Hàng Sau ) 

- Yugao Uzuki ( 500.000 Điểm ) ( Hàng Sau ) 

- Hayate Gekko (500.000 Điểm ) ( Hàng Giữa ) 

- Sakon Ukon ( 500.000 Điểm ) ( Hàng Sau   )

- Hồng Liên  Toshiro x1 ( 500.000 Điểm  ) ( Hàng Giữa ) 

- Hotaru x1 ( 500.000 Điểm  ) ( Hàng Giữa ) 

Tướng : Uzumaki Boruto ( Hàng Đầu  ) 500.000 Điểm 

Tướng : Warlord Sakura ( Hàng Giữa  ) 500.000 Điểm 

Tướng : Diêm Vương Hades ( Hàng Giữa  ) 1.000.000 Điểm 

Tướng : First Hokage ( Hàng Giữa  ) 500.000 Điểm 

Tướng : Christmas Mito ( Hàng Sau ) 500.000 Điểm 

Tướng : Hidan ( Hàng Sau ) 500.000 Điểm 

Tướng : Hyakki Sasori ( Hàng Sau ) 500.000 Điểm 

Tướng : Kurotsuchi ( Hàng Sau ) 500.000 Điểm 

Tướng : Utakata ( Hàng Sau ) 500.000 Điểm 

Tướng : Summer Terumi Mei ( Hàng Sau ) 500.000 Điểm  

Tướng : Snow Sakura ( Hàng Sau ) 500.000 Điểm  

Tướng : Yin Yang Neji ( Hàng Sau ) 500.000 Điểm 

Hoạt động 1: 

- Nội dung chi tiết:

1. Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt được 1 lần.

2. Nạp thẻ 1 lấn 100.000 Vàng có thể kích hoạt 3 con.

3. Mèo chiêu tài mỗi ngày tặng 1 lần Vàng và đạo cụ.

4. Mèo đã kích hoạt vẫn tồn tại cho đến khi nhận xong (Bảo đảm nhận được tất cả)

Lưu Ý: nạp 1 lần 100.000 vàng mới nhận cả 3 con mèo

 

Hoạt động 2:

- Nội dung chi tiết:

1. Nạp đơn đạt Vàng chỉ định nhận túi phúc thường, tích nạp Vàng chỉ định nhận túi phúc cao cấp.

2. Túi phíc có thể ngẫu nhiên mở ra quà hoặc điểm, điểm có thể đến Shop đổi đạo cụ hoặc tướng.

3. Quà túi phúc mỗi ngày có thể nhận trùng lại, và quà chỉ có thể là 1 loại trong số quà điểm hoặc lễ bao.

4. 24h mỗi ngày reset mốc tích nạp.

 

Hoạt động 3:

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian event , người chơi nạp thẻ tinh lũy mức nạp

2. Đạt mức nạp chỉ định tự động kích hoạt khoáng vàng

3. Khoáng vàng chia 5 loại , mỗi loại tương ứng mức nạp và mức trả lễ khác nhau , 5 loại có thể kích hoạt cùng lúc 

4. Trả lễ của 5 loại khoáng đều liên tục 20 ngày, mỗi ngày 00:30 phát qua thư

       Note : Toàn bộ trả lễ đều ở sau khi event kết thúc ngày thứ 2 00:30 mới bắt đầu phát thư đầu tiên , chú ý nhận

5. Trong thời gian event , nạp 1 lần đầu tiên thỏa nhận thêm bảo tàng khoáng . Trong thời gian , thống kê mức nạp của người chơi toan sv đến giải thưởng may mắn , Mổi nạp 1 Vàng giải thưởng tăng 1 Vàng , mỗi ngày 12:00, 18:00, 22:00 rút ngẫu nhiên 3 người chơi may mắn trong người chơi nạp thẻ toàn sv trả lễ Vàng

      Note : Trước và sau 15 phút thời gian phát thưởng , giải thưởng tạm không làm mới nữa . Mỗi người chơi trong thời gian event chỉ có thể tham dự 1 lần giải thưởng may mắn trả lễ Vàng.

 

Hoạt động 4 :

- Nội dung chi tiết:

1. Tích lũy nạp lượng vàng đạt yêu cầu kích hoạt Quay Số.

2. Sau khi kích hoạt Quay Số, Mỗi lần quay đều cần tiêu Vàng, sau khi kết thúc Quay Số, sẽ nhận Vàng trả

 

Hoạt động 5: 

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian event hoàn thành NV mỗi ngày nhận Tàng Bảo Đồ. Cùng 1 NV chỉ nhận và hoàn thành 1 lần, trạng thái NV mỗi ngày 0h làm mới, kịp thời nhận thưởng NV, miễn tổn thất.

2. Dùng Tàng Bảo Đồ tiến hành mini game Quật Bảo (Tàng Bảo Đồ không đủ dùng Vàng bù đầy, 1 Tàng Bảo Đồ = 50 Vàng).

3. Mỗi nhận 3 hình tương đồng (Không cần liên tiếp) nhận thưởng Sao May Mắn tương ứng; Có tỉ lệ nhất định nhận Kim Cương, gấp đôi thưởng lượt đó.

4. Cá nhân tích lũy dùng Tàng Bảo Đồ đạt lượng chỉ định, nhận thêm thưởng LB.

5. Ở Shop Bảo Thạch tiêu Sao May Mắn đổi các loại đạo cụ.

6. Thu thập Sao May Mắn tham dự xếp hạng, còn có danh hiệu hiếm và thú nuôi đợi bạn lấy.

7. Sau khi event kết thúc toàn bộ Sao May Mắn chưa tiêu sẽ mất, đổi kịp thời. Ghi nhận xếp hạng Bảo Thạch là số Sao May Mắn cao nhất, ở shop bảo thạch dùng Sao May Mắn để đổi đạo cụ không ảnh hưởng ghi nhận số Sao May Mắn cao nhất.

 

Hoạt động 6 : 

- Nội dung chi tiết:

Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định , nhận trả lễ vàng

Note :

 Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần

 Vàng trả lễ sẽ phát qua thư

 Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nhiệm VIP

 

Hoạt động 7 :

- Nội dung chi tiết:

1. 10 vàng = 1 điểm , mỗi ngày nhận thưởng 50 điểm vui vẻ

2. Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ

3. Mở thưởng vui vẻ cần tiêu điểm vui vẻ

4. Thưởng nhận được trực tiếp vào túi

 

Hoạt động 8 :

- Nội dung chi tiết:

1. 5 ngày đầu event người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim có thể chuyển đổi thanh điểm ( 1 điểm = 1 vàng / lễ kim )

2.Tích lũy điểm có thể chế tạo món ăn , mỗi khi chế tạo xong 1 món ( độ hoàn thành 100% ) , có thể nhận quà phản lễ của món ăn này ( quà phản lễ phát qua thư )

3. Món ăn có 4 loại sau khi chế tạo xong có thể mở quyền chế tạo món kế tiếp

4. Ngày thứ 6 có thể căn cứ tinh trạng tiêu phí 5 ngày để nhận phản lễ . Lưu ý : phản lễ ngày thứ 6 nhận thủ công , ngày thứ 6 sẽ ko ghi chép nhật ký tiêu phí

 

Hoạt động 9 :

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

 

Hoạt động 10 :

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian hoạt động mỗi ngày tích lũy nạp đủ mốc tương ứng, mở 4 đại gia tộc, nhận thưởng Huyết kế tương ứng. 4 đại gia tộc gồm: Tộc Hyuga, Tộc Uzumaki, Tộc Uchiha, Tộc Senju.

2. Sau khi nạp đủ mốc tương ứng, nhận thưởng Tộc Otsutsuki, nếu chưa nhận thưởng, không thể tăng số lượng Huyết Kế.

3. Sau khi nhận thưởng 4 đại Gia Tộc, có thể mở bàn cờ tương ứng trong hoạt động Chakra, tham dự trò chơi.

4. Liên SV thu thập Huyết Kế đạt số lượng chỉ định, đồng thời nạp và nhận tùy ý 1 mốc thưởng Gia Tộc, sẽ nhận LB Tộc Otsutsuki .

5. Mỗi ngày nhận tối đa 4 loại, cách ngày 0h làm mới, Liên SV thu thập lượng "Huyết Kế" làm mới, trạng thái nhận đại LB Tộc Otsutsuki ở giữa làm mới.

6. Nếu trước 0h, Liên SV thu thập không đủ số lượng yêu cầu, toàn bộ người chơi hôm đó không thể nhận LB Tộc Otsutsuki, 0h làm mới toàn bộ trạng thái. 

7. Tham dự hoạt động Huyết Kế, sau khi nhận thưởng Gia Tộc, mở bàn cờ tương ứng. Nếu người chơi ở Huyết Kế tích lũy nạp thoải mốc thứ 1, 2 thưởng Gia Tộc và nhận thưởng, đồng thời mở 2 bàn cờ gia tộc thứ 1 và thứ 2 trong hoạt động Chakra.

8. Nếu chưa tham dự hoạt động Huyết Kế, có thể trực tiếp tiêu Vàng mở bàn cờ. Nếu người chơi trực tiếp bấm bàn cờ Tộc Hyuga, hiển thị tiêu 100 Vàng, sau khi mua thành công bàn cờ mở ra, nếu chưa mở bàn cờ Tộc Hyuga, hiển thị tiêu 100 vàng, sau khi mua thành công bàn cờ mở ra, nếu chưa mở bàn cờ Tộc Hyuga, trực tiếp bấm bàn cờ Tộc Uzumaki, sẽ hiển thị tiêu 300 Vàng (100 Vàng của bàn cờ Tộc Hyuga + 200 Vàng của bàn cờ Tộc Uzumaki), mua xong trực tiếp mở bàn cờ Tộc Hyuga và Tộc Uzumaki.

9. Người chơi cần tiêu lần miễn phí hoặc Vàng để bước đi. Lần miễn phí thông qua nạp nhận được, nếu không có lần miễn phí, trực tiếp tiêu 100 Vàng bước đi 1 bước (Lần miễn phí thông qua nạp nhận được, nạp 100 Vàng nhận 1 bước).

10. Sau khi mở bàn cờ Tộc Hyuga, có thể đi ở ô 1~10, ô thứ 10 là phần thưởng lớn của bàn cờ Tộc Hyuga, những ô khác sẽ cố định nhận thêm 1 điểm và ngẫu nhiên thưởng đạo cụ. Sau khi mở bàn cờ Tộc Uzumaki, có thể đi ở ô 1~20, (Đây chắc chắn đã mở bàn cờ Tộc Hyuga), ô thứ 10 là phần thưởng lớn của bàn cờ tộc Hyuga, ô thứ 20 là phần thưởng lớn của bàn cờ Tộc Uzumaki, những ô khác sẽ cố định nhận 1 điểm và ngẫu nhiên thưởng đạo cụ, cứ như thế tính.

11.  Sau khi mở hoạt động Chakra không thể làm mới, chỉ cần đạt đến ô thứ 40 điểm kết thúc cuối cùng sẽ tự động mở lượt thứ 2.

12. Điểm nhận được khi bước ô có thể tiêu để đổi đạo cụ trong Shop, sau khi event kết thúc sẽ xóa toàn bộ điểm, chú ý đổi.

 

Hoạt động 11 :

- Nội dung chi tiết:

Kỳ đăng ký mua – Mua Quỹ

Người chơi mỗi tích lũy nạp đủ 1000 vàng tăng 1 lần đăng ký mua

 Tiêu tốn lần đăng ký mua để mua quỹ , mua tiêu Vàng , mỗi mua thành công 1 lần , nhận 1 phần quà quỹ giá trị 1000 vàng

Chính sách ưu đãi mua Quỹ

Mỗi tích lũy nạp đủ 1000 Vàng một lần mua quỹ giảm 10 vàng

Một lần mua Quỹ giá thấp nhất ko thể thấp hơn 800 vàng

Kỳ Trả Lễ - Nhận Trả Lễ

Người chơi căn cứ số phần mua Quỹ mỗi ngày nhận 1 lần Quỹ thưởng trả lễ , trả lễ bao gồm trả lễ vàng và đạo cụ

Trả lễ phân làm 10 lần nhận , Vàng và đạo cụ mỗi lần trả lễ là 03/02 tổng trả

Mỗi kỳ thường nếu trong 24h chưa nhận , 00:30 ngày tiếp theo hệ thống gửi trả lễ qua thư cho người chơi , xin đừng lo lắng

Mức kim cương và thưởng đạo cụ của Quỹ trả lễ đều liên quan đến số lần đăng ký mua quỹ , xin cẩn thận xem và thao tác