Danh Sách máy chủ

Naruto S253 10:00 15/09

Cập nhật Tính năng Kết Hôn và Gia Viên

Bạn chơi game nếu thích đối phương mà game không có kết hôn thì thật là nhàm chán đúng không nào. Vì lý do đó, game Naruto Lục Đạo đang xây dựng tính năng kết hôn và gia viên . Nơi bắt đầu tình yêu của các Ninja

A.Kết hôn: 

  1. Nhân vật đạt Lv50 mở chức năng kết hôn

2. Có 3 loại nhẫn cho người chơi chọn, thuộc tính mỗi loại khác nhau

- Nhẫn Bạc : Lực Tay: 1000, Tinh Thần: 1000, Nhạy Bén: 1000 Thể Lực: 3000

- Nhẫn Bạc : Lực Tay: 1600, Tinh Thần: 1600, Nhạy Bén: 1600 Thể Lực: 1600

- Nhẫn Vàng : Lực Tay: 2200, Tinh Thần: 2200, Nhạy Bén: 2200 Thể Lực: 7000

3. Nhẫn có thể thăng cấp tăng thuộc tính, sau khi ly hôn sẽ tháo thuộc tính và không hữu hiệu nữa

4. Nhẫn mỗi ngày sản sinh EXP hôn nhân, thăng cấp gia viên để nhận càng nhiều mảnh đất

5. Sau khi ly hôn, cấp hôn nhân và gia viên sẽ bị reset

6. Sau khi kết hôn 1 bên dùng hoa hồng, bên còn lại cũng có thể nhận EXP

B.Gia viên:

Cấp mở: Sau khi kết hôn mở;

1. Mở gia viên hoa hồng tình yêu sẽ tự động bồi dưỡng, sau khi nở sẽ có thể hái;

2. Hoa hồng hái xong trực tiếp vào túi thăng cấp nhẫn;

3. Nhẫn sẽ sản sinh Mị Lực mỗi ngày sau khi online sẽ tự động nhận;

4. Mị Lực có thể thăng cấp hôn nhân, cấp hôn nhân càng cao càng khai khẩn được nhiều đất, thu hoạch càng nhiều hoa hồng;

5. Tăng cấp hôn nhân còn sẽ tăng số lần hái trộm gia viên hảo hữu;

6. Cấp hôn nhân có thể tiến hành XH toàn server, căn cứ XH mỗi ngày có thể nhận quà hoa hồng;