Danh Sách máy chủ

Naruto S253 10:00 15/09

Đua Top Bảo Thạch May Mắn Nhận Trang Bị Huyết Nha

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng đến với sự kiện tuần này, với sự xuất hiện của bộ trang bị mới Huyết Nha

Bảo Thạch May Mắn

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện hoàn thành Nhiệm Vụ mỗi ngày nhận Tàng Bảo Đồ, cùng 1 nhiệm vụ chỉ nhận và hoàn thành 1 lần, mỗi ngày 0h làm mới.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Dùng Tàng Bảo Đồ tiến hành mini game, Tàng Bảo Đồ không đủ có thể dùng Vàng để mua, 1 Tàng Bảo Đồ = 50 Vàng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi khi người chơi mở Tàng Bảo Đồ sẽ nhận được Sao May Mắn dùng để đổi vật phẩm ở Shop Bảo Thạch.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sao May Mắn có thể ghi nhận xếp hạng Bảo Thạch, dùng Sao May Mắn để đổi đạo cụ không ảnh hưởng đến Bảng Xếp Hạng Bảo Thạch.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sao May Mắn sau khi hết sự kiện sẽ biến mất nhớ đổi kịp thời.

MÈO TRẢ LỄ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận Lễ Bao đăng nhập.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi ngày Nạp đạt mốc Vàng tương ứng sẽ nhận Lễ Bao tương ứng và tư cách mua đạo cụ, 0h làm mới.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tích lũy Nạp đạt 10000 Vàng, nhận Đại Lễ Bao tích lũy Nạp.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi toàn server Nạp đạt 500 Vàng ưu đãi 1%, tối đa 80%.


Cương Thủ Hạ Tuế

1. Đại Cát Đại Lợi

+ Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày hoàn thành Nhiệm Vụ nhận điểm tương ứng, 24h sau làm mới.

+ Tích lũy đạt điểm có thể nhận được rương tương ứng, mỗi rương mỗi ngày chỉ nhận 1 lần.

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200501144928-25.png

2. Cương Thủ Túi Phúc

 + Nạp đơn đạt Vàng chỉ định nhận túi phúc thưởng, tích nạp đạt Vàng chỉ định nhận Túi Phúc Cao Cấp có thể ngẫu nhiên mở ra quà hoặc điểm.

 Điểm có thể đến Shop đổi đạo cụ hoặc tướng Guren cực hot.

3. Đèn Thần Bí

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200501144928-28.png

TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Liên Tục mỗi ngày sẽ nhận được thêm Vàng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sau khi kết thúc sự kiện nhận thủ công Vàng.


THẬP VĨ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí Vàng hoặc Lễ Kim sẽ tích lũy điểm nhận trả lễ Lễ Kim và nhận quà theo mốc tiêu.

VIP TRẢ LỄ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua vật phầm tùy theo cấp độ  VIP.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi ngày nhận 1 phần thưởng khác nhau, tổng 5 ngày nhận.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Nếu người chơi mua sau có thể yên tâm vì thời gian sự kiện sẽ kéo dài khi nhận đủ.

SALE TRANH MUA

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện người chơi có thể mua các vật phẩm với giá rẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSau khi hết thời gian đếm ngược sẽ làm mới vật phẩm bán.

NẠP TRANH MUA

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giảm giá, ngoài ra còn có các đạo cụ nhận miễn phí.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Đạo cụ số lượng bán giới hạn sau khi bán hết không thể mua nữa.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sự kiện chỉ có thể dùng Vàng để tham gia.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/7%2849%29.jpg

KỲ TRÂN BẢO THÁP

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifBắt đầu từ tầng thấp nhất mỗi lần trúng thưởng sẽ điểm sáng phần thưởng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSau khi nhận tất cả phần thưởng ở tầng hiện tại sẽ mở tầng tiếp theo.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSố tầng càng cao phần thưởng càng phong phú.

CÂY RUNG TIỀN

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game và Tiêu Phí sẽ nhận được lượt tưới cây.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tùy vào Level của cây sẽ nhận trả lễ 5 ngày.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Cây level 1 trả lễ 5000 Vàng.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Cây level 2 trả lễ 18000 Vàng.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Cây level 3 trả lễ 35000 Vàng.