Danh Sách máy chủ

Naruto 324 10:00 21/6

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN HOT SIÊU HẤP DẪN TỪ 31/5 TỚI 4/6 . NẠP TRANH MUA + PHÙ THỦY + NẠP 1 ĐƯỢC 2 HOÀN TRẢ 100% VÀNG QUA THƯ ! !!!

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này.

 

NGOÀI SỰ KIỆN KỲ NÀY RA , BQL MỞ SỰ KIỆN NẠP 1 ĐƯỢC 2 , HOÀN TRẢ 100% VÀNG NẠP QUA THƯ . HỨA HẸN MÙA TIÊU LIÊN SEVER ĐẦY KỊCH TÍNH !

 

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Cứ hẹn lại lên sau đây là sự kiện đổi điểm cho kỳ mới quá hấp dẫn. Chỉ cần nạp sẽ nhận 100% hoàn trả cùng với đổi điểm .

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Vật phẩm có thể đổi : 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x700 ( 500.000 điểm ) - Giới hạn 1 lần

- Đá vương giả x 300 ( 500.000 điểm ) - Giới hạn 1 lần

- Ngọc thất lạc x 300 (500.000 điểm ) Giới hạn 1 lần 

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x1555( 500.000 điểm ) Giới hạn 1 lần

- Mảnh chiến thần x20 (1.500.000 điểm) Giới hạn 4 lần ( Sever sinh nhật ko được đổi quà này )

- Cánh Tổ Tiên 15 ngày ( 1.000.000 điểm ) Giới hạn 1 lần

- Cánh Susano 15 ngày ( 1.000.000 điểm ) Giới hạn 1 lần

- Lực hoạt động : 1.000 ( 100.000 điểm )  Giới hạn 5 lần

- Phù tẩy luyện x50 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 2 lần

- Phù thăng cấp huy chương x50 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 2 lần

- Đá nâng cấp tộc văn x 200 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 3 lần

- Đá thăng bậc trang bị x10 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 3 lần

 

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Ngoài ra sẽ có 1 số tướng cũ được đổi để ae có thể lấy về kích liên kết . Mỗi tướng sẽ = 500.000 điểm để đổi ( Giới hạn 3 lần đổi )


- Hidan&Kakuzu (Hàng Giữa)
- Sasuke&Sakura (Hàng Sau)
- Shisui&Itachi (Hàng Sau)
- Hagoromo&Hamura (Hàng Sau)
- Nagato&Itachi (Hàng Đầu)
- Otsutsuki Kinshiki (Hàng Sau)
- Swimsuit Tsunade (Hàng Sau)
- Obito Bạch Zetsu (Hàng Đầu) 
- Momoshiki (Thức Tỉnh) (Hàng Sau)
- Tử Môn Gai (Hàng Giữa)
- Otsutsuki Indra (Hàng Đầu)
- Otsutsuki Ashura (Hàng Sau)
- Shadow Sasuke (Hàng Giữa)
- Naori Uchiha (Hàng Sau) 

 

 Thời gian diễn ra sự kiện :

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 31/05/2022 đến 4/06/2022

Thời gian phát quà : 

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 5/6 đến 8/6/ 2022


 SỰ KIỆN : MÈO CHIÊU TÀI 

 

- Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   1. Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt được 1 lần.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   2. Nạp thẻ 1 lần 100000 Vàng có thể kích hoạt 3 con.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   3. Mèo chiêu tài mỗi ngày tặng 1 lần Vàng và đạo cụ.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   4. Mèo đã kích hoạt vẫn tồn tại cho đến khi nhận xong (Bảo đảm nhận được tất cả)

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


SỰ KIỆN : NẠP TRANH MUA

 

 - Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


SỰ KIỆN: NHANH TAY LẸ MẮT

- Nội dung chi tiết :

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Trong event tiêu 1 vàng/ lễ kim nhận 1 điểm , đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Note : Item lượng bán giới hạn , bán hết chấm dứt . Mỗi item hạn 1 lần mua / nhận. team ko thể dùng lễ kim mua

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


SỰ KIỆN : LÀNG LÁ 100 NGÀY

- Nội dung chi tiết:

Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định , nhận trả lễ vàng .

Note :

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Vàng trả lễ sẽ phát qua thư

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nhiệm VIP

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


 SỰ KIỆN : PHÙY THỦY

- Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  1. Mua cánh , nhận then 1800 thuốc

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  2. Nạp vàng nhận LB nạp và miễn phí rút thưởng

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  3. Mỗi nạp 1000 vàng nhận 1LB nạp , lập lại nhận

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  4. Mỗi 1000 vàng nhận 1 lần rút thưởng, lập lại rút

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  5. Thuốc để thắp sáng lửa , lửa để thấp sáng bí

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  6. Thắp sáng lượng bí khác nhau , nhận vàng khác nhau

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  7. Lửa xanh : ngẫu nhiên thắp sáng 5-50 bí

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  8. Lửa lam : ngẩu nhiên thấp sáng 10-100 bí

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  9. Lửa đỏ : ngẫu nhiên thấp sang 20-400 bí

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  10. Trước 30 phút event kết thúc ngưng tổng kết , không thể dùng thuốc thấp sáng bí . Và phát thưởng Vàng qua thư

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  11. Thuốc còn dùng để đổi đạo cụ trong mật thất

Mật Thất

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


SỰ KIỆN : DÁM ĐỔI GIÁM TẶNG

 

- Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Trong sự kiện này , việc tiêu thụ hàng ngày tích lũy đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tệp tin , mỗi ngày tập tin chỉ nhận được 1 phần thưởng một lần , tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


SỰ KIỆN : VÒNG QUAY MAY MẮN

 

Nội dung chi tiết :

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1.Trong thời gian hoạt động hoan thành nv hằng ngày nhận sao may mắn 

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2.Người chơi có thể dùng lần miễn phí hoặc tiêu Vàng tiến hành quay may mắn 

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3.Mỗi ngày có 3 lần miễn phí , mỗi ngày 0h làm mới số lần , không cộng dồn 

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4.Lần miễn phí người chơi có thể dùng hết , có thể dùng quay ( 1 lần quay = 100 vàng ) 

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5.Mỗi lần quay ngẫu nhiên nhận số sao may mắn tương ứng bên vòng quay, số sao may mắn có phân biệt âm dương

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6.Bấm tiếp tục game , nếu sao may mắn là số dương sẽ tăng , rút số âm sẽ giảm

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7.Bấm nhận thưởng , nhận thưởng tương ướng với số hiện thị bên trái , kết thúc lần quay hiẽn tại

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 8.Số sao may mắn khác nhau tương ứng với thưởng đá khác nhau , nhận thưởng nhận ngay đá 

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 9.Người chơi có th63 dùng auto tiến hành 10 lần quay , 1 lần quay nhận tổng lượng đá của 10 lần quay, quto cố định 1000 vàng 

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 10.Trong tg HD tích lũy nạp đạt lượng Vàng chỉ định nhận đá 

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 11.Đá ở shop may mắn đổi đạo cụ

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 12.Kết thúc hoạt động xóa đá còn lại , xin đổi kịp thời

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


     SỰ KIỆN : ĐẶT CƯỢC

- Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mỗi ngày có 3 cơ hội thi tài và 3 cơ hội sửa sai , cơ hội miễn phí vào lúc 24:00 hàng ngày làm mới lại

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mua số lần thì mỗi lần tốn 10 vàng , số lần sửa sai tốn 100 vàng

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Số lần liên thắng đủ điều kiện nhận bảo rương thì nhận bảo rương tương ứng

Cách chơi

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Thi đấu bắt đầu khi người chơi điểm số mình lớn hay nhỏ hơn điểm của Tsunade , nhấn vào nút lớn hoặc nhỏ

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Người chơi thắng sẽ có liên thắng +1 cho lần thi đấu sau

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Người chơi thất bại sẽ dùng số lần sửa sai để giữ điểm liên thắng của minh , trừ số lần thi đấu và tiếp tục kiêu chiến , người chơi bỏ qua liên thắng sẽ trừ sạch số lần liên thắng

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Khi bỏ số lần liên thắng đã có bảo rương nhận thì xong mới tiến hanh lần thi đấu kế

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Người chơi đạt 100 liên thắng cần nhận tất cả bảo rương rồi mới kiêu chiến tiếp

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 31/5 đến 4/6/2022    


    SỰ KIỆN: HỘP BÁCH BIẾN

 

- Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  1. Đổi hộp tự do , hộp ấn thạch khác nhau cho ra ấn thạch khác nhau ( không hạn chế lần mở hộp )

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  2. Mỗi ngày mở hộp ấn thạch có thưởng ấn thạch thêm , cách ngày làm mới ( tính theo hộp đơn độc )

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  3. Mở các loại hộp thưởng tích lũy bách biến ma hộp

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


Sự Kiện: Vòng Quay

 

- Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  1. Trong thời gian event , người chơi nạp đủ 1000 vàng nhận 1 lần cơ hội quay ( vòng quay vàng )

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  2. Người chơi mỗi ngày có 1 lần miễn phí cơ hội quay ( vòng quay lễ kim ) , kịp thời sử dụng

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  3. Trong thời gian event , người chơi tiêu đủ 1000 vàng nhận 1 lần cơ hội vòng quay lễ kim , mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 20 lần

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    Từ 31/5 đến 4/6/2022    


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Lục Đạo

           https://www.facebook.com/narutolucdaoonline/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ