Danh Sách máy chủ

Naruto 319 10:00 11/05

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN HOT SIÊU HẤP DẪN TỪ 21/4 TỚI 25/4. TƯỚNG MỚI HÀNG ĐẦU XUẤT HIỆN !!!

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này.

 

 

 Sự Kiện: Mèo Chiêu Tài 

- Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   1. Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt được 1 lần.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   2. Nạp thẻ 1 lần 100000 Vàng có thể kích hoạt 3 con.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    3. Mèo chiêu tài mỗi ngày tặng 1 lần Vàng và đạo cụ.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif    4. Mèo đã kích hoạt vẫn tồn tại cho đến khi nhận xong (Bảo đảm nhận được tất cả)

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 21/4 đến 25/4/2022


Sự Kiện: Nạp Tranh Mua

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 21/4 đến 25/4/2022


Sự Kiện: Chợ Thần Bí

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event , người chơi ở chợ thần bí mua các loại vật phẩm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Trong chợ thần bí có 5 loại shop , phân biệt gồm shop ninja , shop pet , shop trang bị , shop trang sức và shop đạo cụ , mỗi shop đều bán loại vật phẩm tương ứng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Người chơi có thể bấm làm mới toan bộ shop để làm mới vật phẩm mỗi shop ( tiêu 200 vàng hoặc mỗi 6h nhận 1 lần miễn phí làm mới ) , cũng có thể làm mới vật phẩm shop chỉ định ( tiêu 50 vàng )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Toàn bộ vật phẩm trong shop có thể làm mới giá ( tiêu 200 vàng ) , giá sau khi làm mới ngẫu nhiên thay đổi , nhưng tuyệt đối không cao hơn giá trị cụ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Tiêu vàng ở chợ Thần Bí làm mới shop , mua vật phẩm chuyển thanh tích điểm ( 100 vàng = 1 điểm ) , ở shop tích điểm tiêu tích điểm đổi các loại vật phẩm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Event này ko thể dùng lễ kim

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Ninja đã có không thể mua nữa

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 21/4 đến 25/4/2022


Sự Kiện: Phù Thủy

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Mua cánh , nhận then 1800 thuốc

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Nạp vàng nhận LB nạp và miễn phí rút thưởng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mỗi nạp 1000 vàng nhận 1LB nạp , lập lại nhận

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Mỗi 1000 vàng nhận 1 lần rút thưởng, lập lại rút

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Thuốc để thắp sáng lửa , lửa để thấp sáng bí

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Thắp sáng lượng bí khác nhau , nhận vàng khác nhau

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Lửa xanh : ngẫu nhiên thắp sáng 5-50 bí

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 8. Lửa lam : ngẩu nhiên thấp sáng 10-100 bí

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 9. Lửa đỏ : ngẫu nhiên thấp sang 20-400 bí

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 10. Trước 30 phút event kết thúc ngưng tổng kết , không thể dùng thuốc thấp sáng bí . Và phát thưởng Vàng qua thư

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 11. Thuốc còn dùng để đổi đạo cụ trong mật thất

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 21/4 đến 25/4/2022


Sự Kiện: Làng Lá 100 Ngày

- Nội dung chi tiết:

Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định , nhận trả lễ vàng .

Note :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Vàng trả lễ sẽ phát qua thư

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nhiệm VIP

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 21/4 đến 25/4/2022


Sự Kiện: Tiền Trang Làng Lá

- Nội dung chi tiết:

Kỳ đăng ký mua – Mua Quỹ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi mỗi tích lũy nạp đủ 1000 vàng tăng 1 lần đăng ký mua

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tiêu tốn lần đăng ký mua để mua quỹ , mua tiêu Vàng , mỗi mua thành công 1 lần , nhận 1 phần quà quỹ giá trị 1000 vàng

Chính sách ưu đãi mua Quỹ

  1. Mỗi tích lũy nạp đủ 1000 Vàng một lần mua quỹ giảm 10 vàng
  2. Một lần mua Quỹ giá thấp nhất ko thể thấp hơn 800 vàng

Kỳ Trả Lễ - Nhận Trả Lễ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi căn cứ số phần mua Quỹ mỗi ngày nhận 1 lần Quỹ thưởng trả lễ , trả lễ bao gồm trả lễ vàng và đạo cụ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trả lễ phân làm 10 lần nhận , Vàng và đạo cụ mỗi lần trả lễ là 03/02 tổng trả lễ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi kỳ thường nếu trong 24h chưa nhận , 00:30 ngày tiếp theo hệ thống gửi trả lễ qua thư cho người chơi , xin đừng lo lắng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mức kim cương và thưởng đạo cụ của Quỹ trả lễ đều liên quan đến số lần đăng ký mua quỹ , xin cẩn thận xem và thao tác

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 21/4 đến 25/4/2022


Sự Kiện: Dám Đổi Dám Tặng

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong sự kiện này , việc tiêu thụ hàng ngày tích lũy đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tệp tin , mỗi ngày tập tin chỉ nhận được 1 phần thưởng một lần , tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 21/4 đến 25/4/2022


Sự Kiện: Tửu Quán Làng Lá

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. 5 ngày đầu event người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim có thể chuyển đổi thanh điểm ( 1 điểm = 1 vàng / lễ kim )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2.Tích lũy điểm có thể chế tạo món ăn , mỗi khi chế tạo xong 1 món ( độ hoàn thành 100% ) , có thể nhận quà phản lễ của món ăn này ( quà phản lễ phát qua thư )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Món ăn có 4 loại sau khi chế tạo xong có thể mở quyền chế tạo món kế tiếp

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Ngày thứ 6 có thể căn cứ tinh trạng tiêu phí 5 ngày để nhận phản lễ . Lưu ý : phản lễ ngày thứ 6 nhận thủ công , ngày thứ 6 sẽ ko ghi chép nhật ký tiêu phí

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 21/4 đến 25/4/2022


Sự Kiện: Vòng Quay

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event , người chơi nạp đủ 1000 vàng nhận 1 lần cơ hội quay ( vòng quay vàng )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Người chơi mỗi ngày có 1 lần miễn phí cơ hội quay ( vòng quay lễ kim ) , kịp thời sử dụng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Trong thời gian event , người chơi tiêu đủ 1000 vàng nhận 1 lần cơ hội vòng quay lễ kim , mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 20 lần

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 21/4 đến 25/4/2022


 

 Sự Kiện: Đặt Cược

 

- Nội dung chi tiết:

Mỗi ngày có 3 cơ hội thi tài và 3 cơ hội sửa sai , cơ hội miễn phí vào lúc 24:00 hàng ngày làm mới lại

Mua số lần thì mỗi lần tốn 10 vàng , số lần sửa sai tốn 100 vàng

Số lần liên thắng đủ điều kiện nhận bảo rương thì nhận bảo rương tương ứng

Cách chơi

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Thi đấu bắt đầu khi người chơi điểm số mình lớn hay nhỏ hơn điểm của Tsunade , nhấn vào nút lớn hoặc nhỏ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi thắng sẽ có liên thắng +1 cho lần thi đấu sau

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi thất bại sẽ dùng số lần sửa sai để giữ điểm liên thắng của minh , trừ số lần thi đấu và tiếp tục kiêu chiến , người chơi bỏ qua liên thắng sẽ trừ sạch số lần liên thắng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Khi bỏ số lần liên thắng đã có bảo rương nhận thì xong mới tiến hanh lần thi đấu kế

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi đạt 100 liên thắng cần nhận tất cả bảo rương rồi mới kiêu chiến tiếp

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 21/4 đến 25/4/2022


 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Lục Đạo

           https://www.facebook.com/narutolucdaoonline/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ