Danh Sách máy chủ

Naruto 319 10:00 11/05

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN HOT SIÊU HẤP DẪN TỪ 16/4 TỚI 20/4 + SỰ KIỆN NẠP 1 ĐƯỢC 2 HOÀN TRẢ 100% VÀNG

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này.

 

SỰ KIỆN: TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

- Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Người chơi mỗi ngày nạp thẻ mốc tương ứng nhận thêm vàng trả lại. Liên tục nạp 5 ngày nhận thêm 50% vàng tặng thêm. Tất cả vàng tặng thêm sau 24h hoạt động kết thúc sẽ nhận thủ công. Chú ý: Chưa nạp liên tục đủ 5 ngày không thể nhận thêm 50%.

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTừ 16/04/2022 đến 20/04/2022


 

SỰ KIỆN: THẬP VĨ TẶNG QUÀ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Hoạt động có 10 mục, cần tích lũy nạp thẻ để kích hoạt.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Tích lũy nạp thẻ đạt tiêu chuẩn sẽ kích hoạt thưởng miễn phí và quyền mua lễ bao

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mỗi thưởng miễn phí kích hoạt xong chỉ nhận 1 lần.

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022

 


SỰ KIỆN: TẶNG LỄ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong event nạp 1 lần bất kỳ nhận lễ bao trị giá 1888 Vàng

 

 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Trong event nạp 1 lần đạt mốc nhất định nhận lễ bao tương ứng, chỉ được chọn 1 trong 4 loại mốc nhận thưởng, nhận lễ bao xong event kết thúc.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022


SỰ KIỆN: ĐẬP TRỨNG

 

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian sự kiện mỗi ngày có 1 búa miễn phí , dùng búa đập trứng , nhận thưởng đạo cụ trong trứng .

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Sau khi dùng xong búa miễn phí , tiêu vàng thay búa . 1 búa = 100 vàng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Lượng trứng đập là 9 tương ứng với 9 phần thưởng trong trứng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Người chơi dùng tinh năng làm mới , làm mới đập trứng và phần thưởng trong trứng 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif5. Tính năng làm mới chia làm 2 loại , làm mới miễn phí ( cần CD xong ) và tiêu phí làm mới  ( mổi lần 100v )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Người chơi dùng trực tiếp đập nhiều , 1 lần đập toan bộ trứng , mỗi lần tiêu 800 vàng 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Trong quá  trinh đập trứng nhận Huy Chương , tập hợp đủ 6 Huy Chương mở kiêu chiến thưởng lớn , ở kiêu chiến thưởng lớn nhận lượng lớn kẹo

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 8. Trong quá trình đập trứng nhận kẹo , tiêu kẹo ở shop đổi vật phẩm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 9. Vàng tiêu trong sự kiện đạt lượng chi định nhận thưởng lễ bao tương ứng

Shop Kẹo

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022


 SỰ KIỆN: HỘP BÁCH BIẾN

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Đổi hộp tự do , hộp ấn thạch khác nhau cho ra ấn thạch khác nhau ( không hạn chế lần mở hộp )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Mỗi ngày mở hộp ấn thạch có thưởng ấn thạch thêm , cách ngày làm mới ( tính theo hộp đơn độc )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mở các loại hộp thưởng tích lũy bách biến ma hộp

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022


 SỰ KIỆN: MÈO TRẢ LỄ

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận thưởng đăng nhập

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Mỗi ngày nạp đạt mốc Vàng tương ứng nhận lễ bao tương ứng , 0h làm mới

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Tích lũy nạp đạt 10000 vàng , nhận đại lễ tích lũy nạp

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Người chơi toan sever nạp đạt 500v ưu đãi 1% , ưu đãi nhiều nhất 80%

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Mỗi ngày nạp đạt mức Vàng tương ứng , kích hoạt tư cách mua pet , 0h làm mới shop pet

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Pet mỗi ngày làm mới , 0h reset

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Shop đạo cụ giảm lớn nhất 80% , mỗi ngày làm mới đạo cụ hiếm ưu đãi lớn nhất 50%

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022


SỰ KIỆN: NHANH TAY LẸ MẮT

 

- Nội dung chi tiết :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong event tiêu 1 vàng/ lễ kim nhận 1 điểm , đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Note : Item lượng bán giới hạn , bán hết chấm dứt . Mỗi item hạn 1 lần mua / nhận. team ko thể dùng lễ kim mua

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022


SỰ KIỆN: NẠP MỖI NGÀY

- Nội dung chi tiết :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event , mỗi ngày nạp đạt lượng chỉ định , nhận miễn phí thưởng nạp mỗi ngày .

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Tham dự nạp còn nhận thưởng LB , số lượng có hạn , nạp trước nhận trước , lượng còn toàn SV bằng 0 sẽ ko thể nhận . Mỗi loại thưởng LB toàn sv hạn mua/ nhận 1 lần

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Thưởng nạp mỗi ngày và thưởng LB Toàn Sv mỗi ngày 0h làm mới nội dung thưởng , thưởng mỗi ngày đều hấp dẫn

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022


NGOÀI SỰ KIỆN Ở TRÊN RA NHÂN KỶ NIỆM SINH NHẬT 2 NĂM TỐC CHIẾN , BQL QUYẾT ĐỊNH MỞ LẠI SỰ KIỆN NẠP 1 ĐƯỢC 2 , HOÀN TRẢ 100% VÀNG QUA THƯ !

  

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifNguyên tắc : Cứ mỗi xu chuyển vào game thì bạn sẽ tính 1 điểm, bạn có thể dùng số điểm có đổi quà.

 

 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Vật phẩm có thể đổi 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x700 ( 500.000 điểm ) - Giới hạn 1 lần

- Đá vương giả x 300 ( 500.000 điểm ) - Giới hạn 1 lần

- Ngọc thất lạc x 300 (500.000 điểm ) Giới hạn 1 lần 

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x1555( 500.000 điểm ) Giới hạn 1 lần

- Mảnh chiến thần x20 (1.500.000 điểm) Giới hạn 4 lần ( Sever sinh nhật ko được đổi quà này )

- Cánh Tổ Tiên 15 ngày ( 1.000.000 điểm ) Giới hạn 1 lần

- Cánh Susano 15 ngày ( 1.000.000 điểm ) Giới hạn 1 lần

- Lực hoạt động : 1.000 ( 100.000 điểm )  Giới hạn 5 lần

- Phù tẩy luyện x50 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 2 lần

- Phù thăng cấp huy chương x50 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 2 lần

- Đá nâng cấp tộc văn x 200 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 3 lần

- Đá thăng bậc trang bị x10 ( 200.000 điểm ) Giới hạn 3 lần

 

Ngoài ra sẽ có 1 số tướng cũ được đổi để ae có thể lấy về kích liên kết . Mỗi tướng sẽ = 500.000 điểm để đổi ( Giới hạn 3 lần đổi )
- Kakashi&Gai (Hàng Giữa)
- Hidan&Kakuzu (Hàng Giữa)
- Sasuke&Sakura (Hàng Sau)
- Shisui&Itachi (Hàng Sau)
- Hagoromo&Hamura (Hàng Sau)
- Nagato&Itachi (Hàng Đầu)
- Otsutsuki Kinshiki (Hàng Sau)
- Swimsuit Tsunade (Hàng Sau)
- Obito Bạch Zetsu (Hàng Đầu) 
- Momoshiki (Thức Tỉnh) (Hàng Sau)
- Tử Môn Gai (Hàng Giữa)
- Otsutsuki Indra (Hàng Đầu)
- Otsutsuki Ashura (Hàng Sau)
- Shadow Sasuke (Hàng Giữa)
- Naori Uchiha (Hàng Sau) 

 

 - Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 16/04/2022 đến 20/04/2022

 -Thời gian phát :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTừ 21/4/2022 đến 23/4/2022


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Lục Đạo

           https://www.facebook.com/narutolucdaoonline/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ