Danh Sách máy chủ

Naruto 374 10:00 2/6

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN HOT SIÊU HẤP DẪN TỪ 1/5TỚI 5/5 . QUAY SỐ + QUỸ TRƯỞNG THÀNH XUẤT HIỆN !

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này.

 

 

Sự Kiện: Mèo Chiêu Tài 

- Nội dung chi tiết:

    https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt được 1 lần.

    https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Nạp thẻ 1 lần 100000 Vàng có thể kích hoạt 3 con.

    https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mèo chiêu tài mỗi ngày tặng 1 lần Vàng và đạo cụ.

    https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Mèo đã kích hoạt vẫn tồn tại cho đến khi nhận xong (Bảo đảm nhận được tất cả)

 

- Thời gian hoạt động:

   https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 1/5 đến 5/5/2022


 Sự Kiện: Nạp Tranh Mua 

    - Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

 

    - Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 1/5 đến 5/5/2022          


          SỰ KIỆN: HỘP BÁCH BIẾN

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif1. Đổi hộp tự do , hộp ấn thạch khác nhau cho ra ấn thạch khác nhau ( không hạn chế lần mở hộp )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Mỗi ngày mở hộp ấn thạch có thưởng ấn thạch thêm , cách ngày làm mới ( tính theo hộp đơn độc )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mở các loại hộp thưởng tích lũy bách biến ma hộp

    - Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 1/5 đến 5/5/2022    


  Sự Kiện: Quay Số 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Tích lũy nạp lượng vàng đạt yêu cầu kích hoạt Quay Số.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Sau khi kích hoạt Quay Số, Mỗi lần quay đều cần tiêu Vàng, sau khi kết thúc Quay Số, sẽ nhận Vàng trả

    - Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTừ 1/5 đến 5/5/2022    

 


  Sự Kiện: Kế Hoạch Trưởng Thành

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mua lễ bao chỉ có thể tốn vàng , lễ bao có cấp mở hạn chế

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sau khi mua mở lễ bao lần đầu nhận lễ bao mở lần sau

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi lễ bao chỉ mua 1 lần

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Quỹ trưởng thành chỉ có mua 1 trong các loại (xin chọn cẩn thận)

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mua quỹ có thể được lễ bao quỹ trường thanh tương ứng ( nhận được trong khi mua ), chia ra phát 20 lần tất cả thưởng quỹ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Đầu tư ngũ đại nhẫn quốc chỉ có thể tốn vàng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Đầu tư nhận tiền trả lại vàng ( tối đa trả lại 200% )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Theo thứ tự mở cơ hội đầu tư nhẫn quốc , mỗi nhẫn quốc chỉ đầu tư 1 lần

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTừ 30/4 đến 4/5/2022    


Sự Kiện: Gia Tộc 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian hoạt động mỗi ngày tích lũy nạp đủ mốc tương ứng, mở 4 đại gia tộc, nhận thưởng Huyết kế tương ứng. 4 đại gia tộc gồm: Tộc Hyuga, Tộc Uzumaki, Tộc Uchiha, Tộc Senju.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Sau khi nạp đủ mốc tương ứng, nhận thưởng Tộc Otsutsuki, nếu chưa nhận thưởng, không thể tăng số lượng Huyết Kế.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Sau khi nhận thưởng 4 đại Gia Tộc, có thể mở bàn cờ tương ứng trong hoạt động Chakra, tham dự trò chơi.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Liên SV thu thập Huyết Kế đạt số lượng chỉ định, đồng thời nạp và nhận tùy ý 1 mốc thưởng Gia Tộc, sẽ nhận LB Tộc Otsutsuki .

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Mỗi ngày nhận tối đa 4 loại, cách ngày 0h làm mới, Liên SV thu thập lượng "Huyết Kế" làm mới, trạng thái nhận đại LB Tộc Otsutsuki ở giữa làm mới.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Nếu trước 0h, Liên SV thu thập không đủ số lượng yêu cầu, toàn bộ người chơi hôm đó không thể nhận LB Tộc Otsutsuki, 0h làm mới toàn bộ trạng thái.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Tham dự hoạt động Huyết Kế, sau khi nhận thưởng Gia Tộc, mở bàn cờ tương ứng. Nếu người chơi ở Huyết Kế tích lũy nạp thoải mốc thứ 1, 2 thưởng Gia Tộc và nhận thưởng, đồng thời mở 2 bàn cờ gia tộc thứ 1 và thứ 2 trong hoạt động Chakra.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 8. Nếu chưa tham dự hoạt động Huyết Kế, có thể trực tiếp tiêu Vàng mở bàn cờ. Nếu người chơi trực tiếp bấm bàn cờ Tộc Hyuga, hiển thị tiêu 100 Vàng, sau khi mua thành công bàn cờ mở ra, nếu chưa mở bàn cờ Tộc Hyuga, hiển thị tiêu 100 vàng, sau khi mua thành công bàn cờ mở ra, nếu chưa mở bàn cờ Tộc Hyuga, trực tiếp bấm bàn cờ Tộc Uzumaki, sẽ hiển thị tiêu 300 Vàng (100 Vàng của bàn cờ Tộc Hyuga + 200 Vàng của bàn cờ Tộc Uzumaki), mua xong trực tiếp mở bàn cờ Tộc Hyuga và Tộc Uzumaki.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 9. Người chơi cần tiêu lần miễn phí hoặc Vàng để bước đi. Lần miễn phí thông qua nạp nhận được, nếu không có lần miễn phí, trực tiếp tiêu 100 Vàng bước đi 1 bước (Lần miễn phí thông qua nạp nhận được, nạp 100 Vàng nhận 1 bước).

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 10. Sau khi mở bàn cờ Tộc Hyuga, có thể đi ở ô 1~10, ô thứ 10 là phần thưởng lớn của bàn cờ Tộc Hyuga, những ô khác sẽ cố định nhận thêm 1 điểm và ngẫu nhiên thưởng đạo cụ. Sau khi mở bàn cờ Tộc Uzumaki, có thể đi ở ô 1~20, (Đây chắc chắn đã mở bàn cờ Tộc Hyuga), ô thứ 10 là phần thưởng lớn của bàn cờ tộc Hyuga, ô thứ 20 là phần thưởng lớn của bàn cờ Tộc Uzumaki, những ô khác sẽ cố định nhận 1 điểm và ngẫu nhiên thưởng đạo cụ, cứ như thế tính.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 11.  Sau khi mở hoạt động Chakra không thể làm mới, chỉ cần đạt đến ô thứ 40 điểm kết thúc cuối cùng sẽ tự động mở lượt thứ 2.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 12. Điểm nhận được khi bước ô có thể tiêu để đổi đạo cụ trong Shop, sau khi event kết thúc sẽ xóa toàn bộ điểm, chú ý đổi.

 

Shop Đổi 

 

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 1/5 đến 5/5/2022    


SỰ KIỆN: NHANH TAY LẸ MẮT

 

- Nội dung chi tiết :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong event tiêu 1 vàng/ lễ kim nhận 1 điểm , đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Note : Item lượng bán giới hạn , bán hết chấm dứt . Mỗi item hạn 1 lần mua / nhận. team ko thể dùng lễ kim mua

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTừ 1/5 đến 5/5/2022 


   Sự Kiện: Vui Vẻ

 

 

- Nội dung chi tiết :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. 10 vàng = 1 điểm vui vẻ , mỗi ngày nhận thưởng 50 điểm vui vẻ

     2. Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ

     3. Mở thưởng vui vẻ cần tiêu điểm vui vẻ

     4. Thưởng nhận trực tiếp vào túi

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTừ 1/5 đến 5/5/2022 


Sự Kiện: Vòng Quay May Mắn

 

Nội dung chi tiết :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian hoạt động hoan thành nv hằng ngày nhận sao may mắn

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Người chơi có thể dùng lần miễn phí hoặc tiêu Vàng tiến hành quay may mắn

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mỗi ngày có 3 lần miễn phí , mỗi ngày 0h làm mới số lần , không cộng dồn

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Lần miễn phí người chơi có thể dùng hết , có thể dùng quay ( 1 lần quay = 100 vàng )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Mỗi lần quay ngẫu nhiên nhận số sao may mắn tương ứng bên vòng quay, số sao may mắn có phân biệt âm dương

Bấm tiếp tục game , nếu sao may mắn là số dương sẽ tăng , rút số âm s4 giảm

Bấm nhận thưởng , nhận thưởng tương ướng với số hiện thị bên trái , kết thúc lần quay hiẽn tại

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Số sao may mắn khác nhau tương ứng với thưởng đá khác nhau , nhận thưởng nhận ngay đá

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Người chơi có th63 dùng auto tiến hành 10 lần quay , 1 lần quay nhận tổng lượng đá của 10 lần quay, quto cố định 1000 vàng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 8. Trong tg HD tích lũy nạp đạt lượng Vàng chỉ định nhận đá

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 9. Đá ở shop may mắn đổi đạo cụ

Kết thúc hoạt động xóa đá còn lại , xin đổi kịp thời

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTừ 1/5 đến 5/5/2022 


Sự Kiện: Nhẫn Giả Tập Kết Lệnh

 

 

Nội dung chi tiết :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian nạp nhận Danh Nhẫn Lục tương ứng ( mỗi nạp 10 vàng nhận 10 tấm DNL )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. DNL dùng để mua ninja có hạn chế lượng tối đa ( 1 tấm DNL bằng 1 vàng )

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Shop đọc cụ DNL mỗi ngày 0h làm mới

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTừ 1/5 đến 5/5/2022 


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Lục Đạo

           https://www.facebook.com/narutolucdaoonline/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ