Danh Sách máy chủ

Naruto 419 12:00 20/2

Chuỗi Sự Kiện Tuần Hấp Dẫn (Từ 09/09/2020 đến 13/09/2020)

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này.

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT KHO BÁU

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian hoạt động, người chơi online nhận cơ hội rút thưởng may mắn miễn phí, và có thể tiêu hao vàng rút thưởng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Mỗi lần rút thưởng vàng nhận 1 điểm Tích Lũy.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Điểm Tích Lũy dùng để vật phẩm quí.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Mỗi lần rút thưởng được 5 điểm may mắn.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Đủ 100 điểm may mắn sẽ có 1 cơ hội quay.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Nhẫn giả mới Hinata mát mẻ chiêu mộ xong có thể biến thân chỗ Học viện sao chép Kakashi.

QUAY MAY MẮN

 

QUAY VÀNG

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 09/09/2020 đến 13/09/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Người chơi mỗi ngày nạp thẻ mốc tương ứng nhận thêm vàng trả lại. Liên tục nạp 5 ngày nhận thêm 50% vàng tặng thêm. Tất cả vàng tặng thêm sau 24h hoạt động kết thúc sẽ nhận thủ công. Chú ý: Chưa nạp liên tục đủ 5 ngày không thể nhận thêm 50%.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 09/09/2020 đến 13/09/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT CỬA HÀNG GIẢM GIÁ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian hoạt động, có chiết khấu dùng vàng hay lễ kim mua, khi số lượng trong thương thành hay số lượng mua hạn chế là 0 thì không thể mua.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Tranh mua thành công thì vật phẩm tiến vào túi đồ.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 09/09/2020 đến 09/09/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT DÁM ĐỔI DÁM TẶNG

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong sự kiện này, việc tiêu thụ hàng ngày tích lũy đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tập tin, mỗi tập tin được chỉ nhận được một phần thưởng một lần, tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00.

TÍCH HAO TÍCH LŨY

 

NẠP THẺ TÍCH LŨY

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 09/09/2020 đến 13/09/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT VUI VẺ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. 10 vàng = 1 điểm vui vẻ, mỗi ngày nhận thưởng 50 điểm vui vẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Thưởng nhận được trực tiếp vào túi.

THẺ ƯU ĐÃI

 

THẺ MAY MẮN

 

THẺ PHÚC KHÍ

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 09/09/2020 đến 13/09/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT NHANH TAY LẸ MẮT

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong event tiêu 1 Vàng/Lễ Kim nhận 1 điểm, đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá;

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Item lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mỗi item hạn lần mua/nhận 1 lần. Item không thể dùng Lễ Kim mua.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 09/09/2020 đến 13/09/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT NẠP TRANH MUA

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 09/09/2020 đến 13/09/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT TIỀN TRANG LÀNG LÁ

- NỘI DUNG SỰ KIỆN:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. 09/09 đến 13/09 là kỳ đăng ký mua quỹ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. 14/09 đến 01/10 là kỳ trả lễ quỹ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Vàng tiêu đăng ký mua quỹ sẽ ở kỳ trả lễ trả lại toàn bộ cho mọi người, ngoài ra còn có vàng và vật phẩm đạo cụ tặng thêm.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Kỳ Đăng Ký Mua: 09/09/2020 đến 13/09/2020.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Kỳ Trả Lễ: 14/09/2020 đến 01/10/2020.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT BÁO DANH

- NỘI DUNG SỰ KIỆN:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Người chơi ở giao diện event báo danh, cần báo danh theo tuần tự (Báo danh tuần tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới).

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Ở giao diện event có thể báo danh bù, tuần tự báo danh bù giống tuần tự báo danh.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Lúc báo danh, người chơi đạt yêu cầu VIP khác nhau nhận thưởng gấp đôi.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Event này chỉ dùng Vàng báo danh bù.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Người chơi tiêu 2000 Vàng kích hoạt quỹ giá trị, nhận 20 lần Vàng và đạo cụ trả lễ. Trả lễ qua thư, sau khi kích hoạt nhận ngay lần trả lễ đầu tiên, 19 lần còn lại mỗi ngày 0:30 phát qua thư. Làng lá tổ chức rèn luyện. Ninja tham dự mỗi ngày nhận thưởng hiếm.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 09/09/2020 đến 28/09/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT MÈO TRẢ LỄ

- NỘI DUNG SỰ KIỆN:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận thưởng đăng nhập.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Mỗi ngày nạp đạt mốc Vàng tương ứng nhận LB tương ứng, 0h làm mới.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Tích lũy nạp đạt 10000 Vàng, nhận đại lễ bao tích lũy nạp.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Người chơi toàn SV nạp đạt 500 vàng ưu đãi 1%, ưu đãi nhiều nhất 80%.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Mỗi ngày nạp đạt mức Vàng tương ứng, kích hoạt tư các mua Ninja, 0h làm mới.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Ninja mỗi ngày làm mới, 0h reset.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Shop đạo cụ giảm lớn nhất 80%, mỗi ngày làm mới đạo cụ hiếm ưu đãi lớn nhất 50%.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 09/09/2020 đến 13/09/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT GOKU TÚI PHÚ

- NỘI DUNG SỰ KIỆN:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Nạp đơn đạt Vàng chỉ định nhận túi phúc thường, tích nạp đạt Vàng chỉ định nhận túi phúc cao cấp.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Túi phíc có thể ngẫu nhiên mở ra quà hoặc điểm, điểm có thể đến shop đổi đạo cụ hoặc tướng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Quà túi phúc mỗi ngày có thể nhận trùng lại và quà chỉ có thể là 1 loại trong số quà điểm hoặc lễ bao.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. 24h mỗi ngày reset mốc tích nạp.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 09/09/2020 đến 13/09/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT ĐÈN THẦN BÍ

- NỘI DUNG SỰ KIỆN:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong mỗi lồng đèn đều có quà ngẫu nhiên khác nhau, làm mới lồng đèn có thể reset quà.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Trong mỗi lồng đèn giới hạn chọn 1 phần quà, chọn xong tất cả quà lồng đèn mới có thể nhấp mua.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Giá mua lấy tổng giá Vàng chiết khấu hiện tại để tính, làm mới chiết khấu có thể giảm chiết khấu hiện tại.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Tiêu Vàng trong event hiện tại có thể nhận điểm, điểm đạt số lượng chỉ định có thể đổi túi phúc.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 09/09/2020 đến 13/09/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Lục Đạo

https://www.facebook.com/narutolucdaoonline/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ