Danh Sách máy chủ

Naruto S250 10:00 31/07

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 17/04 - 21/04 CHỢ THẦN BÍ TRỞ LẠI

Xin chào các Nhẫn Giả, xin mời các Nhẫn giả đến với sự kiện tuần này

CHỢ THẦN BÍ

Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua các loại vật phẩm.

Người chơi có thể Làm Mới vật phẩm bán và làm mới giá bán vật phẩm.

Trong Chợ Thần Bí có 5 loại Shop, mỗi Shop bán các loại vật phẩm khác nhau.

Shop Ninja

Shop Pet

Shop Trang Bị

Shop Trang Sức

Shop Đạo Cụ

Vàng mà người chơi tiêu trong sự kiện sẽ được tích điểm dùng để đổi vật phẩm ở Shop Điểm.

MÈO CHIÊU TÀI

  Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game  sẽ kích hoạt Mèo

 Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt 1 lần nhận trả lễ 5 ngày.

 Nạp 1 Lần 40000 nhận cả 3 Mèo.


QUÀ VIP

Người chơi có thể dùng Vàng để mua các gói Lễ Bao tùy vào cấp VIP.

VUI VẺ

Mỗi ngày nhận 50 điểm vui vẻ, tích lũy nạp thẻ nhận thêm điểm vui vẻ.

Mở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ, sau khi mở nhận trực tiếp vào túi.

TẶNG LỄ

  Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp 1 Lần sẽ nhận được Lễ Bao Vàng tặng thêm.

 Sau khi nhận Lễ Bao hoạt động sẽ kết thúc.


TỬU QUÁN LÀNG LÁ

  Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí Vàng hoặc Lễ Kim sẽ tích lũy điểm.

  Tiêu phí liên tục 5 ngày, ngày  6 nhận thủ công.

  Tiêu phí đạt mốc nhận thưởng trực tiếp qua thư.