Danh Sách máy chủ

Naruto S253 10:00 15/09

Chuỗi Sự Kiện Mừng Lễ Quốc Tế Thiếu Nhi

Xin chào các Nhẫn Giả, sự kiện tuần mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi. Admin xin chúc toàn thể các bạn đang chơi Naruto Lục Đạo có ngày lễ vui vẻ.

KẾ HOẠCH TRƯỞNG THÀNH

1. Thăng Cấp Bậc Nhẫn

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mua gói Lễ Bao nhận quà theo cấp độ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/12%2837%29.jpg

2. Quỹ Trưởng Thành

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Chỉ có thể mua 1 trong các loại Quỹ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Quỹ trả lễ 200% số Vàng đã sử dụng mua Quỹ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Quỹ phát qua thư mỗi ngày, tổng cộng có 20 phần.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/13%2831%29.jpg

3. Đầu Tư Nhẫn Quốc

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Đầu tư Ngũ Đại Nhẫn Quốc  dùng Vàng để tham gia.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Đầu tư nhận Vàng trả lễ tối đa 200% theo thứ tự mở Nhẫn Quốc.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/14%2827%29.jpg

TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Liên Tục mỗi ngày sẽ nhận được thêm Vàng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sau khi kết thúc sự kiện nhận thủ công Vàng.


VIP TRẢ LỄ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua vật phầm tùy theo cấp độ  VIP.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi ngày nhận 1 phần thưởng khác nhau, tổng 5 ngày nhận.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Nếu người chơi mua sau có thể yên tâm vì thời gian sự kiện sẽ kéo dài khi nhận đủ.

VĨ THÚ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện người chơi Nạp Tích Lũy đạt mốc sẽ nhận được phần quà miễn phí, có thể dùng Vàng để mua Lễ Bao thêm.

SALE TRANH MUA

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện người chơi có thể mua các vật phẩm với giá rẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSau khi hết thời gian đếm ngược sẽ làm mới vật phẩm bán.

Hộp Bách Biến

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện người chơi dùng Vàng để mua Hộp Bách Biến ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm

+ Ma Hộp Bảo

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-37.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-38.png

+ Ma Hộp Pháp Khí

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-39.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-40.png

+ Sương Hỏa

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-41.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-42.png

+ Linh Phong Trang Sức

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-43.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-44.png

+ Linh Phong Trang Bị

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-45.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-46.png

+ Xích Nguyệt:

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-47.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-48.png

VUI VẺ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMỗi ngày nhận 50 điểm vui vẻ, tích lũy nạp thẻ nhận thêm điểm vui vẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ, sau khi mở nhận trực tiếp vào túi.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/4%2844%29.jpg

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/5%2843%29.jpg

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/6%2844%29.jpg

TỬU QUÁN LÀNG LÁ

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí Vàng hoặc Lễ Kim sẽ tích lũy điểm.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tiêu phí liên tục 5 ngày, ngày  6 nhận thủ công.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tiêu phí đạt mốc nhận thưởng trực tiếp qua thư. 

NẠP TRANH MUA

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giảm giá, ngoài ra còn có các đạo cụ nhận miễn phí.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Đạo cụ số lượng bán giới hạn sau khi bán hết không thể mua nữa.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sự kiện chỉ có thể dùng Vàng để tham gia.


VÒNG QUAY VÀNG

1.Vòng Quay Vàng:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian event, người chơi nạp đủ 500 Vàng nhận 1 lần cơ hội quay mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 20 lần.

2. Vòng Quay Lễ Kim

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi mỗi ngày có 1 lần miễn phí cơ hội quay.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi khi tiêu phí đủ 500 Vàng nhận 1 lần cơ hội quay, mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 20 lần.