Danh Sách máy chủ

Naruto 275 10:00 08/03

Chuỗi Sự Kiện Mới Cực Hấp Dẫn 26/06 - 30/06

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng đến với sự kiện tuần này

ĐẶC QUYỀN VIP

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện nhận gấp đôi kinh nghiệm cấp VIP, mỗi cấp VIP nhận cơ hội tầm bảo nhận được lễ bao

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSau khi nhận hết tất cả lễ bao, sự kiện sẽ kết thúc

VÒNG QUAY MAY MẮN

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện hoàn thành Nhiệm Vụ mỗi ngày nhận Sao May Mắn, cùng 1 nhiệm vụ chỉ nhận và hoàn thành 1 lần, mỗi ngày 0h làm mới.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi mỗi ngày có 3 lần miễn phí, sau khi hết có thể dùng Vàng để mua lượt quay.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi lần quay ngẫu nhiên nhận số Sao May Mắn tương ứng trên vòng quay.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trên vòng quay có hiển thị âm dương, bấm tiếp tục game nếu Sao May Mắn là số dương thì sẽ tăng còn số âm thì sẽ giảm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Bấm nhận thưởng, nhận Sao May Mắn hiển thị ở vòng quay, số Sao May Mắn khác nhau tương ứng với Đá khác nhau.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện Tích Lũy Nạp có thể nhận được Đá tương ứng, Đá có thể dùng để đổi Shop May Mắn.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/14%2826%29.jpg

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Đá sau khi hết sự kiện sẽ biến mất nhớ đổi kịp thời.

MÈO CHIÊU TÀI

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game  sẽ kích hoạt Mèo

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt 1 lần nhận trả lễ 5 ngày.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Nạp 1 Lần 40000 nhận cả 3 Mèo.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/1%2854%29.jpg

QUÀ VIP

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifNgười chơi có thể dùng Vàng để mua các gói Lễ Bao tùy vào cấp VIP.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/2%2850%29.jpg

VIP TRẢ LỄ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua vật phầm tùy theo cấp độ  VIP.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi ngày nhận 1 phần thưởng khác nhau, tổng 5 ngày nhận.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Nếu người chơi mua sau có thể yên tâm vì thời gian sự kiện sẽ kéo dài khi nhận đủ.

Hoan Lạc Tầm Bảo

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMỗi khi nạp 40 Vàng sẽ nhận 1 điểm, tiêu 80 Vàng sẽ nhận 1 điểm

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifĐào bảo mỗi lần cần tốn 100 điểm

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTốn 5000 điểm có thể mở hết toàn bộ

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSau khi mở toàn bộ sẽ nhận được rương

MUA THEO NHÓM

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Báo Danh Mua vật phẩm, càng nhiều người báo danh vật phẩm thì giá vật phẩm càng giảm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Báo Danh thành công không trừ Vàng hay Lễ Kim.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sau khi hết thời gian Báo Danh Mua người chơi có thể mua vật phẩm với giá hiển thị ở sự kiện.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/3%2843%29.jpg

Thập Vĩ Tặng Quà

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian hoạt động người chơi Tích Luỹ Nạp có thể nhận được quà và cơ hội mua gói vật phẩm giá trị

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-8.png

Nhất Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 500 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-9.png

Nhị Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 1000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-10.png

Tam Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 2000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-11.png

Tứ Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 5000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-12.png

Ngũ Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 10000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-13.png

Lục Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 20000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-14.png

Thất Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 40000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-15.png

Bát Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 60000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-16.png

Cửu Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 80000 Vàng để kích hoạt

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200425230713-17.png

Thập Vĩ: Cần Nạp Tích Luỹ 100000 Vàng để kích hoạt

Hộp Bách Biến

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTrong thời gian sự kiện người chơi dùng Vàng để mua Hộp Bách Biến ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm

+ Ma Hộp Bảo

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-37.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-38.png

+ Ma Hộp Pháp Khí

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-39.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-40.png

+ Sương Hỏa

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-41.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-42.png

+ Linh Phong Trang Sức

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-43.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-44.png

+ Linh Phong Trang Bị

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-45.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-46.png

+ Xích Nguyệt:

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-47.png

https://narutotocchien.com/uploads/files/image-20200420175046-48.png

TẶNG LỄ

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp 1 Lần sẽ nhận được Lễ Bao Vàng tặng thêm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Sau khi nhận Lễ Bao hoạt động sẽ kết thúc.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/7%2848%29.jpg

NHANH TAY LẸ MẮT

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí sẽ tích lũy điểm mua gói vật phẩm và nhận vật phẩm miễn phí.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/6%2847%29.jpg

VÒNG QUAY VÀNG

1.Vòng Quay Vàng:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian event, người chơi nạp đủ 500 Vàng nhận 1 lần cơ hội quay mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 20 lần.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/8%2846%29.jpg

2. Vòng Quay Lễ Kim

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Người chơi mỗi ngày có 1 lần miễn phí cơ hội quay.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi khi tiêu phí đủ 500 Vàng nhận 1 lần cơ hội quay, mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 20 lần.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/9%2845%29.jpg

TIỀN TRANG LÀNG LÁ