Danh Sách máy chủ

Naruto 427 10:00 16/4

Chợ Thần Bí & Top Nạp Liên Sever Nhận Danh Hiệu Sáng Chế Day 15.2

Hoạt động 1: 

- Nội dung chi tiết:

1. Người chơi mỗi ngày nạp thẻ mốc tương ứng nhận thêm vàng trả lại. Liên tục nạp 5 ngày nhận thêm 80% vàng tặng thêm. Tất cả vàng tặng thêm sau 24h hoạt động kết thúc sẽ nhận thủ công. Chú ý: Chưa nạp liên tục đủ 5 ngày không thể nhận thêm 80%.

 

Hoạt động 2:

- Nội dung chi tiết:

1. Nạp đơn đạt Vàng chỉ định nhận túi phúc thường, tích nạp Vàng chỉ định nhận túi phúc cao cấp.

2. Túi phúc có thể ngẫu nhiên mở ra quà hoặc điểm, điểm có thể đến Shop đổi đạo cụ hoặc tướng.

3. Quà túi phúc mỗi ngày có thể nhận trùng lại, và quà chỉ có thể là 1 loại trong số quà điểm hoặc lễ bao.

4. 24h mỗi ngày reset mốc tích nạp.

5. Vật phẩm ở đèn thần bí mua số lượng nhiều ib page ( lấy = vàng hiển thị vật phẩm ) 

 

Hoạt động 3:

- Nội dung chi tiết:

1. Cây rung tiền chia làm 2 kỳ: Kỳ trồng và Kỳ trả lễ, ở kỳ trồng có thể tưới nước cho Cây Rung Tiền tăng Lv Cây rung tiền, ở kỳ trả lễ nhận vàng trả lễ tương ứng lv cây rung tiền đã trồng.

2. Lv cây rung tiền cao nhất đạt lv3, tưới nước tăng cố định điểm trưởng thành, điểm trưởng thành đạt mốc chỉ định có thể tăng cấp, cây rung tiền càng cao, trả lễ vàng càng nhiều.

3. Trong kỳ trồng nạp nhận cơ hội tưới, mỗi nạp đủ 1000 vàng nhận 1 lần tưới. Trong thời kỳ trồng tiêu cũng nhận cơ hội tưới, mỗi tiêu đủ 2000 vàng nhận 1 lần tưới, nhưng mỗi ngày tiêu tăng lần tưới tối đa chỉ có 5 lần, cách ngày làm mới.

4. Trả lễ cây rung tiền chia 5 ngày phát, cần người chơi mỗi ngày online nhận thù công, bỏ lỡ ngày không đền bù, chú ý kịp thời online nhận.

 

Hoạt động 4 :

- Nội dung chi tiết:

1. Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận thưởng đăng nhập

2. Mỗi ngày nạp đạt mốc Vàng tương ứng nhận lễ bao tương ứng , 0h làm mới

3. Tích lũy nạp đạt 50000 vàng , nhận đại lễ tích lũy nạp

4. Người chơi toan sever nạp đạt 500v ưu đãi 1% , ưu đãi nhiều nhất 80%

5. Mỗi ngày nạp đạt mức Vàng tương ứng , kích hoạt tư cách mua pet , 0h làm mới shop pet

6. Pet mỗi ngày làm mới , 0h reset

7. Shop đạo cụ giảm lớn nhất 80% , mỗi ngày làm mới đạo cụ hiếm

 

Hoạt động 5: 

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian event , người chơi ở chợ thần bí mua các loại vật phẩm

2. Trong chợ thần bí có 5 loại shop , phân biệt gồm shop ninja , shop pet , shop trang bị , shop trang sức và shop đạo cụ , mỗi shop đều bán loại vật phẩm tương ứng

3. Người chơi có thể bấm làm mới toan bộ shop để làm mới vật phẩm mỗi shop ( tiêu 200 vàng hoặc mỗi 6h nhận 1 lần miễn phí làm mới ) , cũng có thể làm mới vật phẩm shop chỉ định ( tiêu 50 vàng )

4. Toàn bộ vật phẩm trong shop có thể làm mới giá ( tiêu 200 vàng ) , giá sau khi làm mới ngẫu nhiên thay đổi , nhưng tuyệt đối không cao hơn giá trị cũ

5. Tiêu vàng ở chợ Thần Bí làm mới shop , mua vật phẩm chuyển thanh tích điểm ( 100 vàng = 1 điểm ) , ở shop tích điểm tiêu tích điểm đổi các loại vật phẩm

6. Event này ko thể dùng lễ kim

7. Ninja đã có không thể mua nữa

 

Hoạt động 6 : 

- Nội dung chi tiết:

1. Mỗi ngày có 3 cơ hội thi tài và 3 cơ hội dung sai , cơ hội miễn phí vào lúc 24:00 hàng ngày làm mới lại.

2. Thi đấu bắt đầu khi người chơi điểm số mình lớn hơn hay nhở hơn điểm của Tsunade, nhấn vào nút Lớn hoặc Nhỏ.

3. Người chơi thắng sẽ có liên thắng +1 cho lần thi đấu sau.

4. Người chơi thất bại sẽ dùng số lần dung sai để giữ điểm liên thắng của mình, trừ số lần thi đấu và tiếp tục khiêu chiến, người chơi bỏ qua liên thắng sẽ trừ sạch số lần liên thắng.

5. Khi bỏ số lần liên thắng đã có bảo rương nhận thì nhận xong mới tiến hành lần thi đấu kế.

6. Người chơi đạt 100 liên thắng cần nhận tất cả bảo rương rồi mới khiêu chiến tiếp.

 

Hoạt động 7 :

- Nội dung chi tiết:

1. Người chơi ở "Tầm Bảo vui vẻ" nạp vàng là nhận điểm

2. Tỉ lệ đổi là 10 vàng = 1 điểm.

3. Đào bảo lần tốn 100 điểm.

4. Tốn 5000 điểm là mở hết, nhận tất cả rương.

5. Nhận thưởng sẽ làm mới Tàng Bảo Đồ.

6. Các bảo hạp nhận xong trực tiếp cho vào túi đồ.

7. Mở bảo hạp nhận đạo cụ cao cấp.

8. Hoạt động kết thúc xóa hết điểm, không bồi thường.

 

Hoạt động 8 :

- Nội dung chi tiết:

1. Hoạt động có 10 mục, cần tích lũy nạp thẻ để kích hoạt.

2. Tích lũy nạp thẻ đạt tiêu chuẩn sẽ kích hoạt thưởng miễn phí và quyền mua lễ bao

3. Mỗi thưởng miễn phí kích hoạt xong chỉ nhận 1 lần.

 

Hoạt động 9 :

- Nội dung chi tiết:

Trong sự kiện này, việc tiêu thụ hàng ngày đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tập tin, mỗi tập tin được chỉ nhận được một phần thưởng một lần, tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00.

 

Hoạt động 10 :

- Nội dung chi tiết:

Trong sự kiện này, Nạp Đơn đạt mốc nhất định nhận lễ bao tương ứng, chỉ được chọn 1 trong 4 loại mốc nhận thưởng, nhận lễ bao xong sự kiện kết thúc.

 

Hoạt động 11 :

 

 

- Nội dung chi tiết:

1. Từ tầng thấp nhất, mỗi rút trúng 1 phần thưởng, sẽ điểm sáng phần thưởng biểu tượng đạo cụ đó đều được điểm sáng, sẽ leo lên 1 tầng, đồng thời nhận thưởng thu thập tầng tương ứng.

2. Số tầng càng cao, thưởng càng phong phú, sau khi rút trúng thưởng tầng cao nhất, hoạt động kết thúc.

 

Hoạt động 12 :

- Nội dung chi tiết:

1. Người chơi trong thời gian event nạp đạt 250.000 Vàng . Có thể liên hệ CSKH đổi 120 mảnh ct thành danh hiệu nữa năm ( top 2 -3 )

2. Người chơi XH 1 trong thời gian event nạp đạt 500.000 Vàng . Có thể liên hệ CSKH đổi 120 mảnh ct danh thành hiệu vĩnh viễn 

3. Trong thời gian BHX nạp 50.000 Vàng nhận x20 mảnh chiến thần ( 2 lần ) 

4. Danh Hiệu oder theo cá nhân