Danh Sách máy chủ

Naruto 406 10:00 28/11

Cập Nhật Nạp Tích Lũy & Đổi Điểm New Pet Time 23.9

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Tốc Chiến 

Cùng đón sự kiện hấp dẫn cùng Maruko nha

**************

 

+ Sự kiện tích lũy nhận thưởng  :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày  23.9 đến 27.9 nạp đạt các mốc tương ứng sẽ nhận phần thưởng 

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện 

+ Đủ sẽ nhận full phần thưởng từ sự kiện này 

 

Phần quà của sự kiện :

 

Gói 1 : 500.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x 150

2. Lễ Kim x 100.000 + Vàng x 100.000

3. Ngọc thất lạc x500 + Đá vương giả x500

4. Hộp huy chương cao cấp x2

5. Cánh tùy chọn x1

6. Phiếu chiêu mộ thường x50

7. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

 

Gói 2 : 1.250.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x 150

2. Lễ Kim x 200.000 + Vàng x 200.000

3. Ngọc thất lạc x500 + Đá vương giả x500

4. Hộp huy chương cao cấp x5

5. Cánh tùy chọn x2

6. Phiếu chiêu mộ thường x100

7. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

 

Gói 3 : 2.500.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x150

2. Lễ Kim x 200.000 + Vàng x 200.000

3. Ngọc thất lạc x500 + Đá vương giả x500

4. Hộp huy chương cao cấp x10

5. Cánh tùy chọn x5

6. Phiếu chiêu mộ thường x100

7. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

 

Gói 4 : 5.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x150

2. Lễ Kim x 200.000 + Vàng x 200.000

3. Ngọc thất lạc x500 + Đá vương giả x500

4. Hộp huy chương cao cấp x20

5. Cánh tùy chọn x5

6. Phiếu chiêu mộ thường x150

7. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

 

Gói 5 : 10.000.000 tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x150

2. Lễ Kim x 200.000 + Vàng x 200.000

3. Ngọc thất lạc x500 + Đá vương giả x500

4. Hộp huy chương cao cấp x20

5. Cánh tùy chọn x5

6. Phiếu chiêu mộ thường x200

7. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

 


+ Shop đổi quà

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 23.9 –  27.9

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện ( ib page giải đáp )

+ Hoàn trả 100% Vàng 

 

+ Vật Phẩm có thể đổi : 

- Áo Nghĩa x 50.000 ( 100.000 điểm )

- Lực hoạt động x 10.000 ( 250.000 điểm )

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x2000( 500.000 điểm ) 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x999 ( 500.000 điểm ) 

- Đá tăng cấp trang bị x 200 (250.000 điểm)

- Đá tăng cấp trang sức x 200 (250.000 điểm) 

- Đá tẩy luyện thiên phú x50 ( 250.000 điểm )

- Đá nâng cấp tộc văn x 500 (250.000 điểm )

- Quân lương thần phẩm x200 ( 100.000 điểm ) 

- 2 cánh tùy chọn ( 500.000 điểm )

- 8 cánh tùy chọn ( 2.500.000 điểm )

- 18 cánh tùy chọn ( 5.000.000 điểm )

- 36 cánh tùy chọn ( 10.000.000 điểm )

 

- Huyết kế:Trần Độn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Phất Độn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Khắc Long Nhãn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Bạch nhãn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Từ Độn x1 ( 200.000 điểm ) 

- Huyết kế: Blaze Release x1 ( 200.000 điểm ) 

 


- Pet : Blue Eyes White Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : La'eeb ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue Eyes Ultimate Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue-Eyes Chaos MAX Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Dragonmaid Sheou ( 250.000 điểm )

- Pet : Stardust Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Branded Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Starry Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Gear Reactor Dragon ( 300.000 điểm )

-------------------------

- Trang Bị cũ đã ra mắt bất kỳ  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amegakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sakura ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunagakure ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Reanimated ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amenonuhoko ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Pain ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amulet  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Guren   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunfire  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Yaksa   ( 500.000 điểm ) 6 món

 

------------------------------

- Trang Sức Amegakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sakura ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Sunagakure ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Reanimated ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amenonuhoko ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Pain ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amulet  ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Guren  ( 700.000 điểm) 8 món

- Trang Sức Sunfire   (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Yaksa   (700.000 điểm ) 8 món

------------------------------

+ Tướng có thể đổi ( giới hạn 5 tướng )

- Summer Kushina 500.0000 Điểm