Danh Sách máy chủ

Naruto S237 10:00 23/03/2020

Tin Tức

ĐUA TOP TIêU PHí LIêN SERVER NHậN NGAY THầN THú Dị GIớI TAM ĐầU Xà

Xin chào các nhẫn giả chào mừng các bạn đến với sự kiện tuần này. Cơ hội sở hữu Thần Thú Dị Giới Tam Đầu Xà, Trang Bị Trang Sức với chỉ số cao ngất ngưỡng.

HẠNG TIÊU LIÊN SERVER

1. Cách Tham Gia Sự Kiện

Trong thời gian sự kiện người chơi tiêu phí Vàng hoặc Lễ Kim đều chuyển thành điểm.

- Bảng Xếp Hạng Tiêu Phí Vàng -

- Bảng Xếp Hạng Tiêu Phí Lễ Kim -

 Bảng Xếp Hạng Liên Server hiển thị TOP 20 người chơi điểm cao nhất.

Mỗi 5 phút làm mới 1 lần cho đến khi hết thời gian sự kiện.

Thời gian phát thưởng trước khi sự kiện kết thúc 10 phút.

Căn cứ xếp hạng sau cùng điểm tiêu phí quyết định mức trả lễ.

Thời gian kết thúc sự kiện 23:29 ngày 06/07/2019.

Phần thưởng sẽ phát qua thư.

 Tiêu phí vàng hay lễ kim đều hoàn trả là lễ kim

2. Phần Thưởng

Phần thưởng đua top Tiêu Phí Vàng:

Top 1: Pet Thần Thú Dị Giới Tam Đầu Xà, bộ trang bị Chiến Thần và các đạo cụ Hot

Bộ Trang Bị Chiến Thần

Hiệu Quả Trang Bị

+ 2 món: Tỉ Lệ Cứu Viện + 20%, Lực Tay + 8000, Tinh Thần + 8000, Nhạy Bén + 8000

+ 4 món: Giảm Thủ Địch + 30%, Giảm Công Địch + 50%, Nhạy Bén + 12000

+ 6 món: Nhạy Bén+ 15000, Tỉ Lệ Tổn Thương + 60%, Thể Lực + 30000

Phần thưởng đua top Tiêu Phí Lễ Kim:

Top 1: Bộ trang sức Cổ Thần

 

 

CƯƠNG THỦ HẠ TUẾ

1. Đại Cát Đại Lợi

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày hoàn thành Nhiệm Vụ nhận điểm tương ứng, 24h sau làm mới.

Tích lũy đạt điểm có thể nhận được rương tương ứng, mỗi rương mỗi ngày chỉ nhận 1 lần.

2 Cương Thủ Túi Phú

Nạp đơn đạt Vàng chỉ định nhận túi phúc thưởng, tích nạp đạt Vàng chỉ định nhận Túi Phúc Cao Cấp có thể ngẫu nhiên mở ra quà hoặc điểm.

Điểm có thể đến Shop đổi đạo cụ hoặc tướng Indra cực hot.

 

3. Đèn Thần Bí

 

NHẪN GIẢ TẬP KẾT LỆNH

Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game sẽ nhận được Danh Nhẫn Lục.

Danh Nhẫn Lục dùng để mua và đổi các vật phẩm trong sự kiện.

 

 

 

 

 

 

 

HOAN LẠC TẦM BẢO

 

ĐẬP TRỨNG

 

TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Liên Tục mỗi ngày sẽ nhận được thêm Vàng.

Sau khi kết thúc sự kiện nhận thủ công Vàng.

 

VIP TRẢ LỄ

Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua vật phầm tùy theo cấp độ  VIP.

Mỗi ngày nhận 1 phần thưởng khác nhau, tổng 5 ngày nhận.

Nếu người chơi mua sau có thể yên tâm vì thời gian sự kiện sẽ kéo dài khi nhận đủ.

 

SALE TRANH MUA

Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua các vật phẩm với giá rẻ.

Sau khi hết thời gian đếm ngược sẽ làm mới vật phẩm bán.

 

NẠP TRANH MUA

Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giảm giá, ngoài ra còn có các đạo cụ nhận miễn phí.

Đạo cụ số lượng bán giới hạn sau khi bán hết không thể mua nữa.

Sự kiện chỉ có thể dùng Vàng để tham gia.

 

THẬP VĨ

Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí Vàng hoặc Lễ Kim sẽ tích lũy điểm nhận trả lễ Lễ Kim và nhận quà theo mốc tiêu.

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ