Danh Sách máy chủ

Naruto S237 10:00 23/03/2020

Tin Tức

( CHANGE FANPAGE SUPPORT ) THAY đổI FANPAGE Hỗ TRợ

Chào cả nhà / Hi team ! 

Tình hình là hiện tại fanpage cũ của game đã bị block và trong thời gian lấy lại fanpage. Trong thời gian đó, mọi việc hỗ trợ sẽ ở fanpage mới / The situation is that the current fanpage of the game has been blocked and during the fanpage retrieval. During that time, all support will be at the new fanpage.

New link fanpagehttps://www.facebook.com/narutolucdaoonline/

Xin lỗi vì sự bất tiện / Sorry for the inconvenience.