Danh Sách máy chủ

Naruto S250 10:00 31/07

Thông báo bảo trì thẻ nạp mobi

Hi cả nhà !

Hiện tại card mobifone bảo trì vô thời hạn nhá cả nhà . Khi nào mở lại admin sẽ thông báo.

Cám ơn cả nhà !