Danh Sách máy chủ

Naruto S237 10:00 23/03/2020

Sự Kiện

Sự KIệN TRANH MUA RA TRANG Bị VONG CốT

Xin chào các nhẫn giả chào mừng các bạn đến với sự kiện tuần này.

NẠP TRANH MUA

Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giảm giá, ngoài ra còn có các đạo cụ nhận miễn phí.

Đạo cụ số lượng bán giới hạn sau khi bán hết không thể mua nữa.

Sự kiện chỉ có thể dùng Vàng để tham gia.

 

CÂY RUNG TIỀN

Chỉ cần bạn tiêu vàng và nạp tiền sẽ nhận được lượt chăm sóc cây

Hết thời gian sự kiện sẽ bắt đầu trả phản lễ x2 

CƯƠNG THỦ HẠ TUẾ

Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí sẽ tích lũy điểm mở quà, từ điểm có thể đổi tướng .

NINJA TẬP KẾT LỆNH

Trong thòi gian sự kiện nạp nhận Danh Nhẫn Lục từ DNL sẽ có thể đổi tướng

Khi ko xài DNL chúng ta có thể để cho kỳ sau. 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ