Danh Sách máy chủ

Naruto S231 10:00 22/02/2020

Sự Kiện

KHO BáU TáI XUấT - TướNG HAKU

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này

MÈO CHIÊU TÀI

 Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game  sẽ kích hoạt Mèo

 Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt 1 lần nhận trả lễ 5 ngày.

Nạp 1 Lần 20000 nhận cả 3 Mèo.

NẠP TRẢ LỄ

Trong thời gian sự kiện nạp mốc nhất định nhận hòa trả x2 vàng

TẶNG LỄ

 Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp 1 Lần sẽ nhận được Lễ Bao Vàng tặng thêm.

 Sau khi nhận Lễ Bao hoạt động sẽ kết thúc.

CÂY RUNG TIỀN

Chỉ cần bạn tiêu vàng và nạp tiền sẽ nhận được lượt chăm sóc cây

Hết thời gian sự kiện sẽ bắt đầu trả phản lễ x2 

KHO BÁU

+ Trong thời gian hoạt động, người chơi online nhận cơ hội rút thưởng may mắn miễn phí và có thể tiêu hao vàng rút thưởng.

 

+ Mỗi lần rút thưởng vàng nhận 1 điểm Tích Lũy. Điểm Tích Lũy dùng để đổi đạo cụ và tướng.

+ Mỗi lần rút thưởng được 5 điểm may mắn, đủ 100 điểm may mắn sẽ có cơ hội quay Mật Bảo.

+ Lưu ý điểm Tích Lũy nếu sau khi hết thời gian sự kiện nếu không đổi sẽ biến mất.