Danh Sách máy chủ

Naruto S231 10:00 22/02/2020

Sự Kiện

Đua Top Nạp Liên Server nhận trang bị Chiến Thần

Đua Top Nạp Liên Server nhận trang bị Chiến Thần [ Tin tức ] - Ngày 17/02/2020

Sau đây là 1 số event đặc biệt của game kỳ từ 17/02 - 21/02  1....

Xem thêm...

Kho Báu Tái Xuất - Tướng Haku

Kho Báu Tái Xuất - Tướng Haku [ Tin tức ] - Ngày 10/10/2019

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với...

Xem thêm...

Ra mắt sự kiện tranh mua và tướng Ashura

Ra mắt sự kiện tranh mua và tướng Ashura [ Tin tức ] - Ngày 27/08/2019

Xin chào các nhẫn giả chào mừng các bạn đến với sự...

Xem thêm...

Sự kiện Quỹ trưởng Thành Hoàn Trả 200%

Sự kiện Quỹ trưởng Thành Hoàn Trả 200% [ Tin tức ] - Ngày 12/08/2019

Xin chào các nhẫn giả chào mừng các bạn đến với sự...

Xem thêm...

Đua top nạp nhận trang bị Ám Mạc

Đua top nạp nhận trang bị Ám Mạc [ Tin tức ] - Ngày 05/08/2019

Xin chào các nhẫn giả chào mừng các bạn đến với sự...

Xem thêm...

Sự kiện tranh mua ra trang bị vong cốt

Sự kiện tranh mua ra trang bị vong cốt [ Tin tức ] - Ngày 05/08/2019

Xin chào các nhẫn giả chào mừng các bạn đến với sự...

Xem thêm...

Ra Mắt tướng mới Naori Uchiha

Ra Mắt tướng mới Naori Uchiha [ Tin tức ] - Ngày 19/07/2019

Xin chào các nhẫn giả chào mừng các bạn đến với sự...

Xem thêm...