Danh Sách máy chủ

Naruto S253 10:00 15/09

Chuỗi Sự Kiện Tuần Mới 06/06 - 06/10

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng đến với sự kiện tuần này

CHỢ ĐEN

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi có thể Làm Mới và Mua các vật phẩm Hot và Tướng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Bấm Làm Mới để thay đổi vật phẩm mua hiện tại, 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Vàng dùng để Làm Mới hoặc mua vật phẩm sẽ chuyển thành điểm, đạt điều kiện sẽ nhận được mốc quà tương ứng.

 PHÙ THỦY

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi khi người chơi nạp 1000 Vàng sẽ nhận được 1 lần rút thưởng và 50 Thuốc.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Thuốc để dùng Sách, Sách để thắp sáng Quả, thắp sáng Quả ở mốc nào sẽ nhận Vàng ở mốc đó.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sách Xanh: Ngẫu nhiên thắp sáng 5 – 50 Quả

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sách Lam: Ngẫu nhiên thắp sáng 10 – 100 Quả

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sách Đỏ: Ngẫu nhiên thắp sáng 20 – 400 Quả

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mua Cánh Sen Niết Bàn giá 38000 Vàng nhận ngay 1800 Thuốc

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Ngoài ra thuốc còn dùng để đổi vật phẩm trong Mật Thất

MÈO CHIÊU TÀI

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game  sẽ kích hoạt Mèo

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt 1 lần nhận trả lễ 5 ngày.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Nạp 1 Lần 40000 nhận cả 3 Mèo.

QUÀ VIP

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifNgười chơi có thể dùng Vàng để mua các gói Lễ Bao tùy vào cấp VIP.

THẬP VĨ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Tiêu Phí Vàng hoặc Lễ Kim sẽ tích lũy điểm nhận trả lễ Lễ Kim và nhận quà theo mốc tiêu.

HOAN LẠC TẦM BẢO

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mỗi khi nạp 40 Vàng sẽ nhận 1 điểm, tiêu 80 Vàng sẽ nhận 1 điểm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Đào bảo mỗi lần cần tốn 100 điểm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Tốn 5000 điểm có thể mở hết toàn bộ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Sau khi mở toàn bộ sẽ nhận được rương

MUA THEO NHÓM

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Báo Danh Mua vật phẩm, càng nhiều người báo danh vật phẩm thì giá vật phẩm càng giảm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Báo Danh thành công không trừ Vàng hay Lễ Kim.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Sau khi hết thời gian Báo Danh Mua người chơi có thể mua vật phẩm với giá hiển thị ở sự kiện.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/3%2843%29.jpg

Hoạt Động 7: Dám Đổi Dám Tặng

Trong thời gian sự kiện người chơi nạp tiền và tiêu phí đạt mốc sẽ nhận được nhận thưởng

 

VUI VẺ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMỗi ngày nhận 50 điểm vui vẻ, tích lũy nạp thẻ nhận thêm điểm vui vẻ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ, sau khi mở nhận trực tiếp vào túi.


https://narutolucdao.com/files/uploads/images/4%2844%29.jpg

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/5%2843%29.jpg

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/6%2844%29.jpg

TẶNG LỄ

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp 1 Lần sẽ nhận được Lễ Bao Vàng tặng thêm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Sau khi nhận Lễ Bao hoạt động sẽ kết thúc.

CÂY RUNG TIỀN

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game và Tiêu Phí sẽ nhận được lượt tưới cây.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Tùy vào Level của cây sẽ nhận trả lễ 5 ngày.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Cây level 1 trả lễ 5000 Vàng.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Cây level 2 trả lễ 18000 Vàng.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Cây level 3 trả lễ 35000 Vàng.